Sleutels

Wanneer de eindinspectie is afgerond, dient u alle sleutels af te geven aan onze opzichter, per sleutelsoort voorzien van een label. Bij het ontbreken van één sleutel, zullen de kosten van alle verstrekte sleutels én de kosten voor de aanschaf en het aanbrengen van een nieuwe cilinder aan u in rekening worden gebracht.

U mag de sleutels nooit zelf aan de (kandidaat) huurder overhandigen.

Wanneer u de sleutels aan de opzichter heeft overhandigd, de geconstateerde gebreken zijn verholpen en de financiële afwikkeling is afgerond, is uw relatie met ons officieel beëindigd.
Meer informatie met betrekking tot huren vindt u op www.rijksoverheid.nl.