Urgentieregeling Edam-Volendam

Voor wie is een urgentieverklaring bedoeld?
De urgentieregeling is bestemd voor mensen die door medische of sociale problemen, of door een andere noodzaak dringend een woning nodig hebben. Voor bepaalde situaties is het mogelijk urgentie aan te vragen. Een urgentieverklaring geeft onder bepaalde voorwaarden recht op voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Het beoordelen van een urgentie-aanvraag loopt via de gemeente Edam-Volendam. 

In onze gemeente is het aanbod van huurwoningen niet groot. De druk op de woningmarkt is daardoor enorm. Met het maken van uitzonderingen, via de urgentieregeling wordt daarom zeer strikt omgegaan. De urgentiecriteria zijn streng. U mag de problemen niet zelf hebben veroorzaakt en u moet kunnen aantonen zelf het nodige gedaan te hebben om het probleem op te lossen. U bent ingeschreven als woningzoekende bij zowel de Wooncompagnie als De Vooruitgang. Ook moet u zelf actief reageren op passende woningen die gepubliceerd worden, of u moet kunnen aantonen dat er geen passende woningen aangeboden zijn.

Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentie.
Urgentie kan alleen aangevraagd worden indien u:
  •     meerderjarig bent;
  •     2 jaar in deze gemeente woonachtig bent of gedurende tien jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de
  •     aanvraag om urgentie, minimaal zes aangesloten jaren in de gemeente hebben gewoond;
  •     beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
De gemeente Edam-Volendam verleent pas urgentie als aangetoond kan worden dat er een direct levensbedreigende- of maatschappelijk onaanvaardbare situatie is ontstaan die alleen opgelost kan worden door (andere) woonruimte.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?
Urgentie vraagt u aan bij de gemeente Edam-Volendam. Via de gemeentelijke website kunt u het aanvraagformulier voor een urgentieverklaring invullen. Voor informatie of toelichting hierover kunt u contact opnemen met de secretaris van de Urgentiecommissie, de heer A. Khabbazha, tel. 398398. 

Wat is de procedure?
Na ontvangst van uw complete aanvraag met de bijbehorende bijlagen, krijgt u binnen acht weken schriftelijk bericht van de gemeente Edam-Volendam met het besluit over uw aanvraag. Is de aanvraag niet compleet aangeleverd, dan wordt er contact met u opgenomen met het verzoek de aanvullende stukken aan te leveren. De termijn van 8 weken wordt dan opgeschort.

De urgentieaanvragen worden door de Urgentiecommissie beoordeeld. Deze commissie vergadert iedere zes weken. Wanneer het urgentieverzoek wordt afgewezen, wordt in de afwijzingsbrief ook de reden van afwijzing vermeld. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar indienen bij de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Edam-Volendam.

Heeft u eenmaal een urgentieverklaring, dan kunt u niet rustig afwachten. U moet zelf actief reageren op het woningaanbod. Met de urgentieverklaring heeft u gedurende zes maanden voorrang op andere woningzoekenden voor een passende woning.

https://www.edam-volendam.nl/portal-home/alles-over-kopen-en-huren-in-edam-volendam_43200/item/urgentieregeling-edam-volendam_78541.html