Woningtoewijzing Vergunninghouders

Wat is een vergunninghouder?

Een vergunninghouder is een asielzoeker die van de Nederlandse Overheid een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ze gaan deel uitmaken van de Nederlandse samenlevering.

Hoe wordt bepaald hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten?

De Rijksoverheid bepaalt hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. Dit aantal wordt per half jaar vastgesteld en hangt samen met het aantal inwoners van die gemeente.

Hoeveel vergunninghouders worden er in Edam-Volendam gehuisvest?

De gemeente Edam-Volendam had de opdracht om in 2022 49 statushouders te huisvesten. Daarnaast is er een achterstand van 20 personen van 2021. In het eerste half jaar van 2023 moeten 44 statushouders worden gehuisvest.

Overzicht huisvesting woningzoekenden nieuwbouw De Vooruitgang

Verdeling woningenProject Kamperzand
Oplevering 2022
Project Riepel
Oplevering 2022
Totaal
Op inschrijving141428
Vergunninghouders112
Urgenten011
Verduurzamingsurgenten*325
Totaal aantal woningen181836

*huurders van De Vooruitgang die verhuisd zijn omdat hun woning wordt verduurzaamd.

De gemeente Edam-Volendam en woningcorporaties spraken af dat maximaal 25% van de vrijkomende huurwoningen toegewezen wordt aan een mensen in een noodsituatie (woningzoekenden met urgentieverklaring, statushouders, stadsvernieuwsingsurgenten).

Waarom krijgen vergunninghouders voorrang op andere woningzoekenden?

Mensen in een noodsituatie krijgen voorrang op een woning omdat zij zich niet hebben kunnen inschrijven als woningzoekende maar wel snel een woning nodig hebben. Dit geldt voor urgenten en vergunninghouders.

Hoe verloopt de woningtoewijzing voor een vergunninghouder?

Na ontvangst van een verblijfsvergunning koppelt het COA de vergunninghouder binnen twee weken aan een gemeente. Gemeenten moet de vergunninghouder passende woonruimte aanbieden. Gemeenten bepalen zelf hoe zij dit organiseren. Vaak doen gemeenten een beroep op sociale huurwoningen van woningcorporaties. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met de Vooruitgang en Wooncompagnie. De vergunninghouder heeft geen invloed op de woning die wordt toegewezen en mag niet worden geweigerd.

Waardoor is de druk op de woningmarkt nu zo groot?

De druk op de woningmarkt is al een tijd hoog, er zijn meer mensen op zoek naar een huur- of koophuis dan er huizen zijn. Daarom zet De Vooruitgang zich samen met de gemeente Edam-Volendam in voor nieuwbouw.