Voorinspectie

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de voorinspectie én de eindinspectie.

De voorinspectie is bedoeld om de eventueel door u veroorzaakte gebreken, die zichtbaar zijn in uw woning in bewoonde staat, zo vroeg mogelijk te signaleren. De woninginspecteur zal samen met u de woning doorlopen en op het inspectieformulier aangeven welke zaken door uzelf hersteld/schoongemaakt moeten worden.

Na de voorinspectie ontvangt u van ons een bevestiging van de huuropzegging samen met het voorinspectierapport, het overnameformulier en een prijslijst.

U dient de geconstateerde gebreken vóór de eindinspectie te herstellen. In de prijslijst worden de globale kosten vermeld die bij u in rekening worden gebracht indien u de gebreken niet zelf herstelt.
Gas, water en licht
Uw verhuizing dient u ruim van te voren bij de nutsbedrijven te melden. Daarom adviseren wij u dit direct na het opzeggen van de huur door te geven. Meestal ontvangt u vervolgens een formulier waarop u de meterstanden kunt invullen. Dit doet u samen met de opzichter tijdens de eindinspectie.