Woningverdeling

Op basis van richtlijnen van de Europese Commissie vinden belangrijke veranderingen plaats in de toewijzing van woningen. Daarom hanteert De Vooruitgang vanaf 1 oktober 2011 de volgende verdeling van onze vrijkomende huurwoningen (inclusief nieuwbouw).

Onze sociale huurwoningen

Het overgrote deel van ons aanbod bestaat uit ‘sociale' huurwoningen. Dat zijn woningen met een huurprijs tot maximaal € 710,68 per maand*.

Tot € 36.798,-
Tenminste 80% van onze sociale huurwoningen wijzen we verplicht toe aan huishoudens met een
inkomen tot maximaal € 36.798,-*.

€ 36.798,- tot € 41.056,-
Maximaal 10% van onze sociale huurwoningen wijzen we toe aan huishoudens met een inkomen boven € 36.798,-* tot maximaal € 41.056,-*. Binnen deze grens krijgen urgent woningzoekenden sowieso voorrang, in onderstaande volgorde:
1. Herstructureringsurgentie/calamiteitsurgentie
2. Medische urgentie
3. Sociale urgentie

Indien na toewijzing aan urgenten nog ruimte is binnen de 10%-grens kan worden toegewezen aan andere huishoudens met een inkomen hoger dan € 36.798,-*.

 € 41.056,- en hoger
Maximaal 10% van onze sociale huurwoningen mogen wij toewijzen aan huishoudens met een inkomen hoger dan
€ 41.056,-* (vrije toewijzingsruimte). 

Duurdere prijsklasse

Slechts een klein deel van ons woningaanbod bestaat uit enkele exclusieve appartementen in een duurdere prijsklasse (dus boven € 710,68 per maand*). Deze vallen dus buiten ons ‘sociale aanbod’.

50% vrijkomende woningen voor urgent woningzoekenden

De toewijzingscommissie van De Vooruitgang bepaalt of een woning in aanmerking komt voor het reguliere aanbod of criteria meekrijgt voor urgent woningzoekenden. Wanneer een woning door de toewijzingscommissie wordt aangewezen met het criterium “Voorrang voor kandidaten met een medische en/of sociale urgentie” gelden dezelfde toewijzingsregels maar hebben urgent woningzoekenden voorrang. De Vooruitgang streeft ernaar om jaarlijks 50% van de vrijkomende woningen te labelen voor urgent woningzoekenden. 

Verdeling eengezinswoningen

  • 25 % wordt gelabeld voor huishoudens bestaande uit minimaal 2 personen of meer.
  • 75 % wordt gelabeld met voorrang voor huishoudens bestaande uit 3 personen of meer.

De 5% regeling

De Vooruitgang houdt zich het recht voor om per jaar 5% van alle vrijkomende woningen toe te wijzen buiten het aanbodmodel om. Dit gaat om schrijnende situaties die zo extreem zijn dat ze de geldende spelregels betreffende urgentie ontstijgen. Dergelijke uitzonderingen worden binnen de directie besproken en eventueel voorgelegd voor extern advies bij een organisatie/instelling met expertise van de desbetreffende situatie. Achteraf wordt altijd verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen met motivatie over toewijzingen via de 5% regeling.

* prijspeil 2018