De huur opzeggen

Wat moet ik allemaal regelen?

Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte veranderingen? Op deze en volgende pagina's leest u er meer over. U kunt het ook nog eens rustig nalezen in de brochure 'De huur opzeggen'.

Formulier
Wanneer u besluit om uw huurwoning te gaan verlaten, dient u de huur op te zeggen middels het daarvoor bestemde formulier. Het formulier kunt u bij ons aan de balie invullen of u kunt uw formulier hier downloaden.

De opzegging dient ondertekend te worden door de hoofdhuurder en als de huurovereenkomst op meerdere namen staat ook door de medehuurder(s). Bij overlijden dient de ondertekening te geschieden door een erfgena(a)m(e) of familielid van de huurder.

Als u het formulier heeft ingevuld, kunt u het opsturen naar:
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, Postbus 30, 1130 AA Volendam.

U kunt het formulier uiteraard ook bij ons aan de balie afgeven. Wij maken dan direct een afspraak voor u met de opzichter voor een voorinspectie. 

Opzegtermijn
De minimale opzegtermijn is één volle kalendermaand. Als u bijvoorbeeld de huur opzegt op 12 januari, dan loopt de huur tenminste door tot 12 februari. Heeft u De Vooruitgang gemachtigd de huur af te schrijven, dan zal dit automatisch worden beëindigd.


Nieuwe woning geregeld?
Zorg er wel voor dat u zeker bent van een nieuwe woonruimte vóórdat u de huur opzegt. Een huuropzegging is definitief en onherroepelijk, de huur onder voorbehoud opzeggen is niet mogelijk.