Klokkenluidersregeling

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang vindt het belangrijk dat medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. 

Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerk(st)er (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld én dat de medewerk(st)er die ‘aan de bel trekt’ (de klokkenluider) persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervindt. De klokkenluidersregeling die Stichting Woningbeheer De Vooruitgang heeft opgesteld sluit aan bij de integriteitcode van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, die een aantal gedragsregels bevat waaraan medewerk(st)ers van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang zich dienen te houden. De klokkenluidersregeling geldt voor alle medewerk(st)ers die bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang werkzaam zijn.

Klokkenluidersregeling (PDF)