Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

U kunt uw woning (laten) aanpassen aan uw eigen woonwensen. Daarbij gelden wel bepaalde spelregels. Zo is soms schriftelijke toestemming noodzakelijk en soms niet. Veel huurders zijn dus voorzichtig met het verbouwen van hun woning. Een huurwoning is tenslotte ‘andermans bezit’. De Vooruitgang staat open voor overleg en is bereid u te adviseren over hoe werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd.

Uitgangspunt voor bovenstaande moet zijn dat huurder en verhuurder het belang van elkaar bij een goede staat van de woning respecteren. Huurder en verhuurder zullen dus altijd aansturen op goede afspraken over voorgenomen veranderingen.

Aan het begin van de huur

Het is van belang dat aan het begin van de huurperiode duidelijkheid bestaat over de toestand van (en veranderingen in) de woning. De Vooruitgang inspecteert de woning en de huurder ontvangt een uitgewerkt overzicht van de staat waarin de woning zich bevindt, eventueel voorzien van foto’s. Dit noemen we ‘de beschrijving van het gehuurde’.

Vervolgens vindt na ondertekening van de huurovereenkomst de overdracht plaats. De beschrijving van het gehuurde wordt door De Vooruitgang en uzelf als nieuwe huurder ondertekend. U ontvangt van deze getekende beschrijving een exemplaar.

De Vooruitgang onderhoudt waar nodig de door de vorige huurder aangebrachte voorzieningen. De Vooruitgang kan een voorbehoud maken ten aanzien van onderhoud van bepaalde voorzieningen (zoals dure badkamers, dure keukens, inbouwapparatuur en zonneschermen). Bij aanvang van de huur worden hierover nadrukkelijk afspraken gemaakt, welke in de zogenoemde overeenkomst ‘aanvullende bepalingen betreffende niet-standaardvoorzieningen’ worden vastgelegd.

De woning zal behangklaar worden aangeboden mits hierover tijdens de overname andere afspraken zijn gemaakt. Bij wijze van uitzondering kunt u bepaalde Zelf Aangebrachte Voorzieningen vooraf opgeven. Deze Zelf Aangebrachte Voorzieningen worden dan door De Vooruitgang niet aangebracht/vernieuwd. Voorbeelden zijn het niet plaatsen van een te vervangen keukenblok of bijvoorbeeld de wens voor andere tegels, sanitair of andere binnendeuren.

Tip: lees ook de pagina's Klussen & Tuinieren: Regels & Tips en De Klustabel aandachtig door. Deze hebben beide betrekking op Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Wanneer heeft u wél toestemming vooraf nodig?

U heeft altijd vooraf schriftelijke toestemming nodig bij:

 • grote veranderingen/voorzieningen aan de binnenzijde;
 • alle veranderingen/voorzieningen aan de buitenzijde.

Voorbeelden: verwijderen van niet-dragende binnenwand, plaatsen van nieuwe keuken, aanbrengen van tegelwerk, het plaatsen van dakraam, dakkapel, aanbouw of aanbouw.

Wanneer heeft u géén toestemming vooraf nodig?

Het is toegestaan om, zonder toestemming vooraf, kleine veranderingen en toevoegingen aan de binnenzijde van de woning aan te brengen. Dat wil zeggen, wanneer die veranderingen en toevoegingen zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Ook mogen de aanpassingen geen gevaar, overlast of hinder voor uzelf, De Vooruitgang of anderen opleveren.

Voorbeelden: binnenschilderwerk (mits dit wit of in pasteltint is en naar de norm van De Vooruitgang), douchescherm plaatsen, thermostatische mengkraan plaatsen.

Tip: Vraag altijd toestemming! Dan kan De Vooruitgang u adviseren over:

 • bouwkundige en installatie-technische eisen;
 • (bouw)vergunningen en meldingsplicht bij de gemeente;
 • eisen van nutsbedrijven;
 • voorwaarden van installateurs bij bijvoorbeeld wijzigingen aan de CV-installatie.


Hoe vraagt u schriftelijke toestemming aan?

U moet schriftelijk toestemming vragen voor de verandering/voorziening die u in of aan de woning wilt aanbrengen. Dit kan ook per e-mail. Zodra wij uw aanvraag met eventuele bijlage(n) hebben ontvangen, beoordelen wij deze op bouwtechnische aspecten en verhuurbaarheid van de woning. Voor ingrijpende veranderingen komt onze opzichter de situatie bij u bekijken. Hierna krijgt u schriftelijk bericht van onze beslissing.

Kwaliteitseisen

Aan welke kwaliteitseisen moeten veranderingen aan uw woning voldoen?

 • De brandveiligheid van de woning mag niet in gevaar worden gebracht.
 • Er moet worden voorkómen dat schade aan de constructie van de woning of het gebouw ontstaat.
 • De verandering moet gebeuren volgens (bouwtechnische) voorschriften van de overheid.
 • Wijzigingen in installaties worden uitgevoerd door erkende installateurs.
 • Indien nodig moeten aanvullende voorzieningen worden aangebracht om overlast voor derden te voorkomen.
 • De te gebruiken materialen moeten van goede kwaliteit zijn.
 • Veranderingen mogen de verhuurbaarheid van de woning niet schaden en niet leiden tot een waardedaling van de woning.

Wijzigingen die nooit zijn toegestaan

 • Gestorte betonpaden in tuinen
 • Schotels / antennes
 • Granol / sierpleisters / spachtelputz
 • Structuurverf- en pasta’s
 • Kunststof schrootjes op wanden en plafonds
 • Vloerverwarming
 • Gasaansluiting zelf aanleggen
 • Schilderwerk op kunststof kozijnen en deuren
 • Schilderwerk op wandtegelwerk
 • Schilderwerk op wandcontactdozen en schakelaars
 • Eigen buitenschilderwerk


U zult begrijpen dat eventuele toekomstige bewoners niet de dupe mogen worden van een slecht uitgevoerde klus of ondeugdelijke materialen. De materialen die u kiest moeten bij de woning passen en ter goedkeuring worden voorgelegd aan De Vooruitgang.

Belangrijk is dat De Vooruitgang op elk moment onderhoud en reparaties in en aan de woning moet kunnen uitvoeren zonder extra kosten te maken. Als De Vooruitgang toch extra kosten moet maken, dan worden deze bij u in rekening gebracht.

Veranderingen die door een nieuwe huurder zijn overgenomen, worden bij slijtage op standaard niveau vervangen.

Het onderhoud, de verzekering, belasting en aansprakelijkheid m.b.t. de aangebrachte voorziening komen voor uw eigen rekening.

Verzeker je goed!
Wij adviseren u om grote investeringen, bijvoorbeeld een luxe keuken of een aanbouw, zelf goed te verzekeren. Veel inboedelverzekeringen zorgen al voor dekking van deze zaken onder de noemer ‘huurderbelang’. Raadpleeg hierover uw verzekeringsmaatschappij.

Houd er rekening mee dat ook eventuele schade aan de woning die het gevolg is van Zelf Aangebrachte Voorzieningen door u (of uw verzekeringsmaatschappij) moet worden betaald.

Ga naar Klussen & Tuinieren: Regels & Tips en De Klustabel voor overige informatie die betrekking heeft op Zelf Aangebrachte Voorzieningen.