De huur betalen

U dient de huur elke maand vooruit te betalen vóór de eerste van de maand. Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt u een machtiging overhandigd voor een automatische incasso voor de betaling van de huur. 

IBAN rekeningnummer (huurbetalingen): NL35ABNA0238300218

Huurverhoging

De kale huur wordt ieder jaar per 1 juli verhoogd. Minimaal twee maanden vóór de jaarlijkse huurverhoging krijgt u daarover bericht. Dit is de zogenoemde ‘aanzegging huurverhoging’. Binnen de regelgeving van het Rijk bepaalt De Vooruitgang zelf de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging.

Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs. De prijs die de volgende huurder gaat betalen, noemen we de streefhuur. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Streefhuur.

Servicekosten

Maandelijks wordt een voorschotbedrag met betrekking tot servicekosten aan u in rekening gebracht. Verschillen tussen de daadwerkelijk gemaakte kosten en de als voorschot betaalde bedragen worden jaarlijks met u verrekend.

Huurachterstand

Heeft u de huur op de eerste dag van de maand niet betaald, dan heeft u een huurachterstand. Wij sturen u een herinnering om te voorkomen dat de achterstand groter wordt.

Als u betalingsproblemen heeft, wil De Vooruitgang graag op tijd met u in contact komen. Wellicht kunnen wij u helpen om grotere problemen – zoals een deurwaarder die langskomt of zelfs een gerechtelijke procedure voor ontruiming van de woning – te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling. Schroom niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag bij het zoeken naar een oplossing.

Huurtoeslag

Is uw huur te hoog in verhouding tot uw inkomen, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

De huurovereenkomst wijzigen

Als u om welke reden dan ook de tenaamstelling van de huurovereenkomst wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met De Vooruitgang. Een reden van wijziging kan een scheiding zijn, het beëindigen van samenwoning of het overlijden van uw partner. Hiervoor moet te allen tijde wel een bewijs worden aangeleverd.

Belangrijk: inschrijving/adreswijziging in het bevolkingsregister
Voor het verkrijgen van huurtoeslag is de datum van inschrijving of vermelding datum van adreswijziging in het bevolkingsregister bepalend. Zorg dus op tijd voor uw inschrijving of adreswijziging. Meer informatie: www.edam-volendam.nl.