Woningen met zorg, rolstoelwoningen en urgentie

In alle woningen kan in principe zorg worden verleend. Echter in de ene woning kan beter zorg worden verleend dan in de andere woning. Deze woningen zijn te herkennen aan icoontjes die aangeven dat het een aanleun-, senioren-, nultreden- of rolstoelwoning betreft.Krijgen woningzoekenden met een indicatie voorrang op deze woningen?

Ja. Iedereen kan reageren op deze woningen, maar woningzoekenden met een indicatie voor een aanleunwoning, seniorenwoning, nultredenwoning of rolstoelwoning krijgen voorrang. Deze woningen worden met voorrang aangeboden aan woningzoekenden met een indicatie. Wanneer in deze categorie geen kandidaten zijn, wordt een aanbieding gedaan aan de woningzoekende zonder indicatie. Let op: de woningzoekende moet zelf actief reageren op het woningaanbod.

Aangepaste woningen

De Vooruitgang bezit ook aangepaste woningen. Het aantal is echter zeer beperkt. Let op: om in aanmerking te komen voor een aangepaste woning, heeft de woningzoekende een indicatie nodig van het Breed (Sociaal) Loket van de gemeente Edam-Volendam.

Urgentie

De urgentieregeling is bestemd voor mensen die door medische- of sociale problemen, of door een andere noodzaak dringend een woning nodig hebben. Een urgentieverklaring geeft onder bepaalde voorwaarden recht op voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

In onze gemeente is het aanbod van huurwoningen niet groot. De druk op de woningmarkt is daardoor enorm. Met het maken van uitzonderingen, via de urgentieregeling wordt daarom zeer strikt omgegaan. De urgentiecriteria zijn streng. U mag de problemen niet zelf hebben veroorzaakt en u moet kunnen aantonen zelf het nodige gedaan te hebben om het probleem op te lossen. U bent ingeschreven als woningzoekende bij zowel de Wooncompagnie als De Vooruitgang. Ook moet u zelf actief reageren op passende woningen die gepubliceerd worden, of u moet kunnen aantonen dat er geen passende woningen aangeboden zijn.

Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentie
Urgentie kan alleen aangevraagd worden indien u:

  • meerderjarig bent;
  • 2 jaar in deze gemeente woonachtig bent of gedurende tien jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag om urgentie, minimaal zes aangesloten jaren in de gemeente hebben gewoond;
  • beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Urgentie wordt pas verleend als aangetoond kan worden dat er een direct levensbedreigende- of maatschappelijk onaanvaardbare situatie is ontstaan die alleen opgelost kan worden door (andere) woonruimte.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?
Voor het aanvragen van een urgentieverklaring verwijzen wij u naar Gemeente Edam-Volendam. Alle informatie vindt u op de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl.