Woningruil

Het komt wel eens voor dat iemand een woning huurt van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang (hierna: De Vooruitgang) en liever wil verhuizen naar een andere huurwoning. Dit kan ook een huurwoning van een andere woningcorporatie zijn. In zo’n geval is woningruil een mogelijkheid.

Hoe werkt woningruil?
U dient zelf een kandidaat te zoeken om van woning te ruilen. Wanneer u een kandidaat gevonden heeft, dient een schriftelijk verzoek tot woningruil ingediend te worden en door beide kandidaten ondertekend te worden. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier woningruil.

De Vooruitgang beoordeelt de aanvraag en kan daarna aanvullende gegevens vragen. Indien verhuisd wordt naar een woning van een andere corporatie, zal ook deze corporatie alle gegevens moeten beoordelen. Indien beide corporaties hun goedkeuring hebben verleend, zal de opvolgende huurder uitgenodigd worden voor het tekenen van een akkoordverklaring.

Hierna zal de opzichter van De Vooruitgang een afspraak maken voor een voorinspectie in de woning in het bijzijn van de vertrekkende én opvolgende huurder. Bij woningruil neemt de opvolgende huurder de woning over in de staat waarin de vertrekkende huurder deze achterlaat. Dit wordt vastgelegd op een mutatieformulier. Eventuele vergoedingen voor overnames regelen de huurders onderling.

Hierna volgt een afspraak tot het tekenen van de huurovereenkomst. Er mag niet verhuisd worden vóór de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst. De opvolgende huurder betaalt de huur vanaf ingangsdatum huurovereenkomst. De vertrekkende huurder krijgt eventueel teveel betaalde huur teruggestort.


Voorwaarden bij woningruil

  • Beiden partijen moeten op het moment van aanvraag woningruil minstens een jaar in hun huidige huurwoning wonen.
  • Er moet daadwerkelijk van woning worden geruild.
  • Er mag geen sprake zijn van opzegging van de huur na de woningruil binnen een periode van minstens één jaar.
  • Beiden partijen hebben het afgelopen jaar geen huurachterstand gehad.
  • Beiden partijen hebben het afgelopen jaar geen overlast bezorgd. Indien één van de partijen huurders is van een andere corporatie dan De Vooruitgang, wordt dit getoetst door middel van een recente verhuurdersverklaring.
  • Beiden partijen zullen moeten voldoen aan de woningeisen, qua gezinsgrootte, leeftijd en inkomen. Om uw inkomen te toetsen verzoeken wij u een Inkomensverklaring aan het aanvraagformulier toe te voegen (ook van uw partner indien van toepassing).

Kosten
Aan woningruil zijn kosten verbonden. Per aanvrager bedragen deze €30 voor een bijdrage in de administratiekosten. U kunt dit bedrag aan ons overmaken op rekeningnummer NL40 ABNA0231352697 t.n.v. De Vooruitgang of wij sturen u per mail of telefonisch een betaalverzoek (iDEAL). Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra de eigen bijdragen door ons zijn ontvangen.