Klussen & Tuinieren: Regels & Tips

Wilt u zelf aan het klussen in uw huurwoning óf bent u van plan een professional in te huren? Neem onderstaande tips en aandachtspunten dan in acht. 

Lees ook de pagina's Zelf Aangebrachte Voorzieningen en De Klustabel aandachtig door!

Schilderwerk

Bij oplevering van de woning wordt het binnenschilderwerk naar de normen van De Vooruitgang opgeleverd. De huurder mag zelf schilderwerk verrichten in de woning. Echter, het advies is om dit eerst te bespreken met De Vooruitgang. De Vooruitgang kan alleen akkoord gaan met binnenschilderwerk in de kleur wit of een pasteltint welke in één keer overschilderbaar moet zijn. Bij donkere kleuren is dit niet het geval. Als bij het verlaten van de woning blijkt dat er schade aan het binnenschilderwerk is ontstaan, worden de herstelkosten door De Vooruitgang in rekening gebracht bij u als huurder.

Let op: kunststof kozijnen mogen niet worden geschilderd. Ook mag in deze kozijnen niet worden geboord of geschroefd. Behandel een deur met kunststof toplaag niet zelf, neem contact op met De Vooruitgang voor een goed advies.

Parket en laminaat

Voor het leggen van parket of laminaat (of andere vloerafwerking zoals kurk of pvc) is vooraf schriftelijke toestemming nodig van De Vooruitgang. Deze toestemming wordt verleend met als voorwaarde dat er een ondervloer van tenminste 20db onder moet.

Wanneer buren klagen over geluidsoverlast en achteraf blijkt dat de ondervloer niet voldoet, moet de vloer worden verwijderd of moet de juiste ondervloer worden aangebracht.

Vloeren en plafonds

Het boren en spijkeren in vloeren en plafonds is verboden omdat er reële kans bestaat op schade aan onderliggende leidingen. Alleen het boren in plafonds langs de gevelkozijnen voor het monteren van gordijnrails is toegestaan.

Plavuizen en tegels

Plavuizen en tegels zijn in eengezinswoningen alleen toegestaan na goedkeuring door De Vooruitgang. In alle overige woningen zijn plavuizen en tegels niet toegestaan.

Tuin en bestrating

Ten behoeve van het ophogen, repareren en vernieuwen van tuinen en bestratingen die bij de woning horen, wordt door De Vooruitgang gratis zand en aarde verstrekt. Kosten voor aanleg en onderhoud van erfafscheidingen die niet tot de standaard uitrusting van de woning behoren, zijn voor rekening van u als huurder.

Tip: hou bij aanleg en onderhoud van uw tuin en bestrating rekening met uw buren.

Huurt u van ons een woning met balkon?
Voor het inrichten van uw balkon gelden bepaalde regels:

  • Het is niet toegestaan uw balkon als opslagplaats te gebruiken;
  • Houd vluchtroutes via het balkon vrij;
  • Planten- en bloembakken plaatsen en ophangen mag, maar wel aan de binnenkant van uw eigen balkon. Het is vanwege de veiligheid en overlast aan de onderburen niet toegestaan om plantenbakken aan de buitenkant van uw balkon te hangen;
  • Belast het balkon niet te zwaar. Twijfelt u over de belastbaarheid van uw balkon? Neem dan contact met ons op, dan kijken we wat mogelijk is;
  • Het is niet toegestaan om witgoed, grofvuil of huisdierkooien of -hokken op het balkon te plaatsen.

Glas

Uw woning is voorzien van HR++ glas. Dit glas is uitermate gevoelig voor temperatuurverschillen. Rolgordijnen die dicht op het raam hangen en stickers in het raam, kunnen tot een thermische breuk van het raam leiden. Bij thermische breuken bent u zelf aansprakelijk voor de schade en dient u zelf zorg te dragen voor vervanging van het glas.

Glasverzekering

Glasbreuk is voor rekening van de huurder. We adviseren u dan ook een glasverzekering af te sluiten. De Vooruitgang vervangt alleen ramen bij lekkage.

Gas, water en licht

Uitbreidingen van het gasleidingnet zijn altijd voor eigen rekening en risico en mogen uitsluitend door een gecertificeerd installatiebedrijf worden aangebracht, na schriftelijke toestemming van De Vooruitgang.

U moet uzelf aanmelden bij de nuts-leveranciers voor gas, water en elektra. U mag zelf uw energieleverancier kiezen.

Bij kortsluiting/overbelasting kunnen zekeringen – ook wel stoppen genoemd – in uw meterkast ‘springen’. Probeer dan zelf te achterhalen of een huishoudelijk apparaat hiervan de oorzaak is. Hieronder geven wij in volgorde aan hoe u dit zelf kunt onderzoeken en eventueel kunt oplossen.

  1. Kijk of de aardlekschakelaar AAN staat. U heeft nergens stroom als deze is uitgevallen.
  2. Vervang de zekering (de ‘stop’) waarvan het gekleurde dopje is losgesprongen of zet (bij automatische zekering) de schakelaar omhoog.
  3. Mocht de zekering/aardlekschakelaar weer springen, trek dan alle stekkers uit alle stopcontacten.
  4. Steek de stekkers één voor één terug in het stopcontact en schakel het apparaat in. Mocht de zekering/aardlekschakelaar nu weer springen, dan is dat apparaat vrijwel zeker de oorzaak.
  5. Gebruik dit apparaat niet meer of laat het desgewenst repareren.

Buitenzonwering

Buitenzonwering bij gestapelde bouw en op niet gemetselde gevels mag alleen worden aangebracht met voorafgaande toestemming van De Vooruitgang. Zonwering is altijd voor rekening en verantwoording van de huurder.

Airco

Huurders mogen een airco-installatie plaatsen in of aan de woning, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Airco-installatie plaatsen is vergunningsplichtig
Het plaatsen van een airco-installatie is vergunningsplichtig. Dit houdt in dat u bij de gemeente Edam-Volendam een vergunning moet aanvragen. Hier zijn kosten (leges) aan verbonden.

Voorafgaand aan de definitieve aanvraag kunt u uw vergunningsaanvraag laten toetsen (via e-mail). Is de toetsing positief, dan kunt u een vergunning aanvragen bij het omgevingsloket van de gemeente. Meer informatie over het aanvragen van bouwvergunningen vindt u op de website van de gemeente Edam-Volendam.

Vergunning ontvangen? Wij horen graag van u.
Zodra u van de gemeente Edam-Volendam een vergunning heeft ontvangen voor het installeren van een airco, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en ons een kopie van de vergunning te doen toekomen via e-mail of per post. Wij registeren dan in het woningdossier waar de airco is geplaatst.

Onderhoud airco
De huurder van de woning blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het onderhoud van de airco-installatie.

Verhuizen en overname door nieuwe huurder
Gaat u verhuizen? Dan mag u de installatie over laten nemen door de nieuwe huurder. Hiervoor is wel toestemming nodig van De Vooruitgang. Na overname is de nieuwe huurder verantwoordelijk voor de airco-installatie. De omgevingsvergunning en overige documenten dient u aan de nieuwe huurder te overhandigen.

Verhuizen en GEEN overname door nieuwe huurder
Indien de nieuwe huurder bij verhuizen de airco-installatie niet wil overnemen, dan moet de (erfgenaam van) de oude huurder, de installatie verwijderen. Het is de verantwoordelijk van de (erfgenaam van) de oude huurder om alle doorvoeringen en gaten dicht te maken en netjes af te werken. Ook de gevel moet worden gereinigd als deze is vervuild. De Vooruitgang neemt geen airco-installaties over van huurders en geeft hiervoor ook geen vergoeding.

Geschillen

In alle gevallen waarin huurder en verhuurder geen overeenstemming bereiken over de Zelf Aangebrachte Voorzieningen kan de betreffende kwestie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, die een bindend advies geeft. Informatie hierover vindt u op onze website.

Glasverzekering

Glasbreuk is voor rekening van de huurder. We adviseren u dan ook een glasverzekering af te sluiten. De Vooruitgang vervangt alleen ramen bij lekkage.

Ga naar Zelf Aangebrachte Voorzieningen en De Klustabel voor overige informatie die betrekking heeft op klussen & tuinieren.