Verzekeren

Lekkage, brand, storm, inbraak, vandalisme… Schade aan uw bezittingen kan op allerlei manieren ontstaan. Bent u al goed verzekerd?

Schade die ontstaat aan inboedel als gevolg van bijvoorbeeld lekkage, brand of diefstal is voor rekening van u als huurder. Daarom adviseren wij u om een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten.

Het zou kunnen gebeuren dat u tijdelijk niet in uw woning kunt wonen, bijvoorbeeld om de gevolgen van brand of lekkage op te (laten) lossen. Als huurder bent u zelf verantwoordelijkheid voor het vinden van vervangende woonruimte. De kosten voor vervangende woonruimte komen voor rekening van u als huurder. Ons advies is om altijd een inboedelverzekering af te sluiten waarin de kosten van vervangende woonruimte zijn opgenomen.

Het verzekeren van Zelf Aangebrachte Voorzieningen komt voor uw eigen rekening. Wij adviseren u om grote investeringen, bijvoorbeeld een luxe keuken of een aanbouw, zelf goed te verzekeren. Veel inboedelverzekeringen – maar niet alle – zorgen al voor dekking van deze zaken onder de noemer ‘huurderbelang’.

Houd er rekening mee dat eventuele schade aan de woning die het gevolg is van Zelf Aangebrachte Voorzieningen door u (of uw verzekeringsmaatschappij) moet worden betaald.

Glasbreuk is voor rekening van u als huurder. We adviseren u dan ook een glasverzekering af te sluiten. De Vooruitgang vervangt alleen ramen bij lekkage.

Het is niet nodig een opstalverzekering af te sluiten. De woning zelf is verzekerd door De Vooruitgang.

Aan bovenstaande tips kunnen geen rechten worden ontleend. Ga voor professioneel advies naar een erkend verzekeringsadviseur.