Streefhuur

Zodra een woning leegkomt, kijken we opnieuw naar de huurprijs. De prijs die de volgende huurder gaat betalen, noemen we de streefhuur.

Wat is de streefhuur?
We kijken bij het bepalen van de nieuwe huurprijs vooral naar de kwaliteit van de woning. Het type woning, de locatie en grootte zijn daarbij het belangrijkste. Daarnaast kijken we naar de inkomensgroepen van de woningzoekenden. Op die manier zorgen we er namelijk voor dat we voldoende betaalbare woningen hebben voor de verschillende doelgroepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die recht hebben op huurtoeslag. Voor deze groep is het belangrijk dat zij een woning kunnen huren met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen. Tot slot controleren we of de nieuwe huurprijs niet hoger is dan de huurprijs die we maximaal voor een woning mogen vragen op basis van het WWS-puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel).

Het bepalen van de huurprijs
Is de huidige huurprijs lager dan de streefhuur? Dan verhogen we de huurprijs bij nieuwe verhuur. Is de huidige huurprijs hoger dan de streefhuur? Dan verlagen we deze bij nieuwe verhuur.

Wat betekent dit voor u, als huidige huurder?
Als we een leegkomende woning voor verhuur aanbieden, kan de gevraagde huurprijs zowel hoger als lager zijn dan de huurprijs die een huurder in een naastgelegen woning nu betaalt. Het is uiteraard de bedoeling dat alle huren naar de streefhuur groeien. Maar we kunnen en willen de huurprijs niet fors veranderen terwijl een huurder nog in de woning woont. Het moment van afsluiten van het huurcontract is en blijft daarom bepalend voor de hoogte van de huur. Bij huidige huurders verhogen of verlagen we de huurprijs in kleine stapjes via de jaarlijkse huurverhoging.

Wilt u weten wat de streefhuur van uw woning is?
U kunt de streefhuur opvragen bij De Vooruitgang. Het is daarbij wel goed om te weten dat een streefhuur ieder jaar kan wijzigen. De WOZ-waarde van een woning wordt namelijk ieder jaar opnieuw vastgesteld door de gemeente. Net zoals bij een koopwoning kan de prijs van een huurwoning op basis van type, locatie, en grootte ieder jaar net wat anders zijn.

Als het huis van mijn buren een lagere huurprijs krijgt, heb ik dan altijd teveel betaald?
Nee, dat is niet het geval. Wij hebben nooit een huurprijs gevraagd die hoger is dan de wettelijke, maximaal toegestane huurprijs. Daarnaast is de ingangsdatum van het huurcontract bepalend voor de huurprijs. We kunnen geen contracten openbreken om de huurprijs in één keer te verlagen of te verhogen. Dat kan niet, mag niet en zou ook problemen opleveren vanwege de regels rondom passend toewijzen. Daarom passen we de huur van zittende huurders in kleine stapjes aan bij de jaarlijkse huurverhoging. Dit kan dus zowel een huurverlaging als een huurverhoging zijn.

Meer informatie over de huur vindt op de pagina De huur betalen.