Inschrijving

Waarvoor kan de woningzoekende zich inschrijven bij De Vooruitgang?

Een woningzoekende kan zich inschrijven om te reageren op vrijkomende huurwoningen in Volendam binnen zowel de sociale huursector als de geliberaliseerde (vrije) sector. In de vrije sector heeft De Vooruitgang in totaal 28 seniorenappartementen. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de vrije sector geldt een minimum inkomen. 1 persoon: vanaf € 44.035,- / 2 of meer personen: vanaf 48.625,- (prijspeil 2023)

Kan iedereen zich inschrijven?

Iedereen die achttien jaar of ouder is, kan zich bij De Vooruitgang inschrijven. Alleen als de woningzoekende bij De Vooruitgang staat ingeschreven, kan hij/zij reageren op vrijkomende huurwoningen van De Vooruitgang.

Hoe kan de woningzoekende zich inschrijven?

Om u in te schrijven als woningzoekende hoeft u géén afspraak te maken.

Inschrijven kan eenvoudig door een inschrijfformulier in te vullen. U dient het formulier ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren. Dat kan op verschillende manieren:

  • in onze brievenbus (aan Julianaweg 190 in Volendam);
  • per e-mail (als pdf-document, naar wonen@devooruitgang.com);
  • of per post (naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, t.a.v. de afdeling administratie, Postbus 30, 1130 AA Volendam).

Bijgesloten bij het inschrijfformulier ontvangen wij tevens graag onderstaande documenten:

  • Inkomensverklaring (aan te vragen bij De Belastingdienst)
  • Verhuurdersverklaring (wanneer u reeds een woning huurt bij een andere corporatie of verhuurder)

Let op: wanneer u inschrijft met een partner, moet ook voor de partner een inkomensverklaring worden aangevraagd. Een inkomensverklaring is géén Aangifte, Aanslag of Jaaropgave.

Download hier uw inschrijfformulier >


Wat kost een inschrijving?

Bij inschrijving betaalt de woningzoekende € 75,- inschrijfgeld. U ontvangt van ons een iDeal betaallink waarmee u de inschrijfkosten kunt voldoen. Na ontvangst van de betaling bevestigen bij uw inschrijving. U blijft daarmee vijf jaar ingeschreven. Als inschrijfdatum geldt de dag waarop De Vooruitgang het inschrijfgeld heeft ontvangen.

Wanneer vervalt de inschrijving?

Er zijn verschillende situaties waarbij de inschrijving vervalt:

  • wanneer de woningzoekende een aangeboden woning heeft geaccepteerd;
  • wanneer de woningzoekende de inschrijving niet tijdig heeft verlengd;
  • op verzoek van de woningzoekende;
  • bij overlijden van de woningzoekende;
  • wanneer men huisgenoot (niet-zijnde een meeverhuizend inwonend kind) is van een woningzoekende, maar dan alleen als voor het toewijzen van de betrokken woning het meeverhuizend noodzakelijk was. Dit slaat op de situatie dat een huishouden een minimale omvang moet hebben om met voorrang voor een woning van een bepaalde grootte in aanmerking te komen. In dat geval verliest een meerderjarig, inwonend persoon (niet-zijnde een kind) zijn of haar inschrijving als de nieuwe woning is betrokken.

Verlengen van inschrijving

Woningzoekenden kunnen de inschrijving na vijf jaar verlengen. Als hij/zij is ingelogd, is onder ‘Mijn gegevens’ te zien tot wanneer de inschrijving geldig is. Een verlenging kost € 35,-. Na betaling is de woningzoekende weer vijf jaar ingeschreven. Eén maand voordat de inschrijving verloopt, ontvangt de woningzoekende een e-mail van De Vooruitgang waarin wordt gevraagd de inschrijving te verlengen. Tevens krijgt woningzoekende na het inloggen op ‘Mijn Pagina’, de melding dat de inschrijving moet worden verlengd. Wanneer de inschrijving niet binnen twee maanden wordt verlengd, komt de inschrijving te vervallen.

Situatie gewijzigd?

Het is belangrijk dat de gegevens van woningzoekenden altijd juist zijn. Bij veranderingen in de situatie van een woningzoekende, vraagt De Vooruitgang de inschrijfgegevens zelf te wijzigen. Via ‘Mijn pagina’ op de website kan de woningzoekende eenvoudig wijzigingen aanbrengen in zijn/haar persoonsgegevens. Het wijzigen van een aantal gegevens kan de woningzoekende niet zelf. Voor het wijzigen van deze gegevens moet de woningzoekende contact opnemen met De Vooruitgang.

Let op:
In de inschrijving is het mogelijk om zelf uw adres aan te passen. Echter, het opvoeren van een adres van buiten gemeente Edam-Volendam kan gevolgen hebben voor uw inschrijving en de woningtoewijzing. Wij adviseren u daarom in een dergelijk geval contact op te nemen met De Vooruitgang.


De inschrijfgegevens moeten altijd kloppen. De Vooruitgang controleert voor het aanbieden van een woning of de woningzoekende aan de gestelde criteria voldoet. Als de gegevens niet kloppen kan de woningzoekende daardoor een woningaanbieding mislopen. Wanneer een vrijgekomen woning is aangeboden aan een woningzoekende en de gegevens blijken niet te kloppen, dan wordt deze aanbieding ingetrokken. Dat wil De Vooruitgang graag voorkomen.

Omrekenfactor inkomen

Bij uw inschrijving heeft u een recente Inkomensverklaring(en) bij ons aangeleverd. Na belastingaangifte over 2022 is het mogelijk de Inkomensverklaring(en) over 2022 aan te vragen. Van de Overheid ontvangen wij een omrekenfactor zodat wij hiermee uw inkomen over 2023 kunnen schatten zodat kan worden bepaald in welke huurprijscategorie u valt. De omrekenfactor voor Inkomensverklaringen uit 2021 is 1,1002 (inkomen 2021 x 1,1002 = inkomen 2023). De omrekenfactor voor Inkomensverklaringen uit 2022 is 1,0802 (inkomen 2022 x 1,0802 = inkomen 2023).

Wij wijzen u er op dat het uw verantwoordelijkheid is om uw inkomensgegevens up-to-date te houden zodat u altijd reageert op woningen in de juiste huurprijscategorie. Wij adviseren u dan ook om elk jaar een recente Inkomensverklaring bij de Belastingdienst aan te vragen en bij De Vooruitgang aan te leveren.


Mede-aanvrager overleden. Moet de woningzoekende dat doorgeven?
Indien de mede-aanvrager is overleden wordt de woningzoekende geacht dit aan De Vooruitgang door te geven. De woningzoekende stuurt dan een kopie van de overlijdensakte op naar De Vooruitgang. De inschrijving zal door De Vooruitgang worden aangepast.

Uit elkaar. Hoe zit dat met de inschrijving?
Bij een relatiebreuk vraagt De Vooruitgang contact op te nemen met De Vooruitgang. De inschrijving kan dan worden gesplitst. Voor een gesplitste inschrijving moet € 75,- (prijspeil 2023) inschrijfgeld worden betaald, omdat een extra inschrijving nodig is.

Uit elkaar met reacties
De reacties die gezamenlijk zijn opgebouwd kunnen in overleg worden verdeeld. Voor het verdelen van de reacties en het splitsen van de inschrijving is toestemming nodig van de (ex)mede-aanvrager. Deze toestemming kan hij of zij geven door een schriftelijke verklaring af te geven. De gesplitste inschrijving behoudt de historische inschrijfdatum. Let op, dat de huishoudsamenstelling en inkomenssituatie na de gesplitste inschrijving mogelijk niet meer geheel aansluit bij de passendheidscriteria van bepaalde type woningen. Dit heeft vaak gevolgen voor de rangordebepaling bij de toewijzing van deze woningen.

Uit elkaar zonder reacties
Wanneer een woningzoekende geen reacties had op de inschrijving dan ontvangt De Vooruitgang graag schriftelijk bericht van zowel de woningzoekende als de mede-aanvrager op wiens naam de inschrijving kan worden voortgezet. Uiteraard wordt bij gesplitste inschrijvingen de huishoudsamenstelling aangepast.

Iemand toevoegen aan de inschrijving
Wanneer een reeds ingeschreven woningzoekende een partner wil bijschrijven op de inschrijving, moet contact worden opgenomen met De Vooruitgang. Bij bijschrijving van een partner moet deze zijn/haar gegevens bij ons aanleveren inclusief de meest recente inkomensverklaring. Het inleveren van een inkomensverklaring geldt niet als er sprake is van gezinsuitbreiding door een geboorte of door een duidelijke afspraak uit een echtscheidingsconvenant/omgangsregeling. De Vooruitgang ontvangt dan graag een kopie van de geboorteakte of het echtscheidingsconvenant.