Medehuurderschap

U wilt een medehuurder toevoegen aan uw huurcontract. Hoe u dat aanvraagt, verschilt per situatie. We adviseren u onderstaande informatie goed door te lezen voordat u een verzoek bij ons indient. 

Trouwen

Als u trouwt, wordt u partner juridisch gezien medehuurder. Wel moet uw echtgenoot/echtgenote bij ons worden aangemeld. Hiervoor vult u allebei het formulier ‘medehuurderschap’ in en u ondertekent dit formulier allebei. Als bijlage voegt u een kopie van uw trouwakte toe.

Uw echtgenoot/echtgenote heeft, net als u, recht op huurbescherming. Uw echtgenoot/echtgenote moet zich houden aan alle rechten en plichten van het huurrecht. Dit betekent dat hij/zij aansprakelijk is voor het betalen van de huur en zich moet houden aan de regels in onze Algemene huurvoorwaarden.

Geregistreerd partnerschap

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt uw partner juridisch gezien medehuurder. Wel moet uw partner bij ons worden aangemeld. Hiervoor vult u allebei het formulier ‘medehuurderschap’ in en u ondertekent dit formulier allebei. Als bijlage voegt u een kopie van uw registratieakte toe.

Uw partner heeft, net als u, recht op huurbescherming. Uw partner moet zich houden aan alle rechten en plichten van het huurrecht. Dit betekent dat hij/zij aansprakelijk is voor het betalen van de huur en zich moet houden aan de regels in onze Algemene huurvoorwaarden.

Komt er tijdelijk iemand bij u wonen? Dan noemen we dat niet medehuurderschap, maar inwoning. U leest hier alles over op de pagina 'Inwoning'.

Samenwonen

Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft maar wel samen in de woning woont, kunt u medehuurderschap aanvragen. Om dit te bewerkstelligen, moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U staat minstens twee jaar samen op het woonadres bij de gemeente ingeschreven.
  • U voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding en blijft dit in de toekomst doen. Dit betekent dat u allebei in de woning woont en alle kosten deelt.
  • U bent beiden in staat om aan de financiële verplichtingen te voldoen.
  • Er zijn geen overlastmeldingen bekend op uw adres.

Vul samen het formulier ‘medehuurderschap’ in en lever deze getekend bij ons in.
Als bijlagen voegt u toe:

  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente (BRP) van u en uw partner/medebewoner waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven.
  • Een afschrift van gemeenschappelijke rekening en/of een afschrift van gemeenschappelijke inboedelverzekering en/of een kopie van het samenlevingscontract. U moet ons laten zien dat u al twee jaar in het huis samenwoont. Dus hoe meer bewijs u aanlevert, hoe beter wij uw aanvraag kunnen beoordelen.

Let op: inwonende kinderen kunnen geen medehuurder worden, omdat kinderen meestal na verloop van tijd het huis uitgaan. Daarom is er bij inwonende kinderen geen sprake van een blijvende woon- en leefsituatie samen met de huurder. In sommige gevallen, bij bijzondere omstandigheden, kan dit wel zo zijn. De Vooruitgang beoordeelt dit altijd per individuele situatie.


Het formulier

U vindt het formulier Medehuurderschap op de pagina Publicaties & Documenten. U dient het formulier ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren. Dat kan:

  • in onze brievenbus (aan de Julianaweg 190 in Volendam);
  • per e-mail (als PDF-document, naar info@devooruitgang.com);
  • of per post (naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, t.a.v. de afdeling administratie, Postbus 30, 1130 AA Volendam).


Enkele dagen nadat u het formulier bij ons heeft ingeleverd, hoort u van ons of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Dat laten we u weten per brief of e-mail.