Inloggen (Mijn pagina)

Reageren op vrijkomende woningen van De Vooruitgang doet u online via 'Mijn Pagina'.

Inloggen Mijn Pagina

Naast het woningaanbod vindt u hier uw persoonlijke gegevens, uw reacties en wie een woning uiteindelijk krijgt toegewezen. Na uw inschrijving als woningzoekende ontvangt u een persoonlijk inschrijfnummer en wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen op ‘Mijn Pagina’.

Inschrijfnummer en/of wachtwoord vergeten

Mijn Pagina: hoe werkt het?


Inloggen
Als u wilt reageren op een sociale huurwoning moet u zijn ingelogd op 'Mijn Pagina'. Inloggen kan via bovenstaand (blauw) inlogveld. U kunt alleen inloggen waneer u staat ingeschreven bij De Vooruitgang.

Contoleer uw gegevens
Als u bent ingelogd, moet u uw gegevens controleren. Deze vindt u onder 'Mijn gegevens'. Uw gegevens zijn ingevuld aan de hand van uw inschrijfformulier. In 'Mijn gegevens' kunt u altijd aanpassingen aanbrengen.

Aanbod
U heeft uw gegevens gecontroleerd. Nu kunt u kijken of bij vrijkomende woningen een woning staat waarop u wilt reageren.

Vrijkomende woningen
Woonbonnen van vrijkomende woningen worden vanaf woensdagmiddag 12.00 uur gepubliceerd op de website. U kunt tot de dinsdag erna tot 12.00 uur reageren op de woonbonnen. Hierover ontvangt u op woensdag van ons een e-mail.

LET OP!
De e-mail met daarin vrijkomende woningen is een geheugensteuntje, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. In deze e-mail vermelden wij alle vrijkomende woningen, ook de woningen die voor u niet passend zijn. Als er één of meerdere passende woningen zijn waarop u wilt reageren, logt u daarvoor in op de website. Een reactie op een e-mail is géén reactie (woonbon) op een woning. Wij adviseren u dringend om altijd in te loggen op ‘mijn pagina’ tussen woensdagmiddag 12.00 uur en de dinsdag erna tot 12.00 uur. Zo mist u nooit een woning!


Reageren op een woning
Klik op het adres in de woningadvertentie. Op uw scherm verschijnt informatie over de woning.

Naast het adres van de woning kunnen vier symbolen staan. Als u hierop klikt, verschijnt de betekenis van de symbolen. De volgende symbolen kunt u tegenkomen:

H = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die een herstructureringsurgentie hebben.

U = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die een medische of sociale urgentieverklaring hebben.

I = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die een zorgindicatie hebben (aanleunwoningen)

S = De woning wordt verhuurd met voorrang aan woningzoekenden die 55 jaar of ouder zijn (seniorenwoningen)

Indien één van deze symbolen op u van toepassing is, dan is dat door De Vooruitgang verwerkt bij uw inschrijving.

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u reageren op de woning. Klik op 'Reageer op deze woning'. Indien u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een melding dat u niet kunt reageren.

De Woonbon
De door u geselecteerde woning wordt automatisch opgenomen in de woonbon. U kunt zich nu nog bedenken. Als u toch niet wilt reageren, dan kunt u de reactie verwijderen door op de rode kruis te klikken. U stuurt de woonbon definitief in als u op 'Woonbon insturen' klikt.

LET OP!
U kunt elke reactieperiode maar één keer de woonbon insturen. Zorg ervoor dat al uw reacties in de woonbon staan voordat u klikt op 'Woonbon insturen'. Wilt u op nog een andere woning reageren die bij het aanbod staat? Klik dan weer op 'Aanbod' en klik op de woning waarop u ook nog wilt reageren.


Mijn reacties
Onder het tabblad 'Mijn reacties' kunt u uw ingestuurde woonbonnen zien. Hier ziet u een overzicht van alle door u ingestuurde reacties en het aantal ingestuurde reacties op de advertentie. Uw positie is zichtbaar vanaf dinsdag 12.00 uur na de sluitingstijd van de inleverperiode.

Verantwoording
Onder het tabblad 'Verantwoording' kunt u zien dat de woning is toegewezen en hoeveel reacties er nodig waren voor de woning. Tevens kunt u zien of de woning is toegewezen aan een urgent woningzoekende of niet.