Klachten & Geschillen

Onze dienstverlening is erop gericht om woningzoekenden/huurders als klanten tevreden te stellen. De Vooruitgang wil haar dienstverlening graag verbeteren. Er zijn situaties denkbaar waarin de woningzoekende/huurder niet tevreden is. De Vooruitgang probeert de klacht vervolgens samen met de woningzoekende/huurder op te lossen. Klachten dienen schriftelijk of per email te worden gemeld bij De Vooruitgang. In de meeste gevallen lukt het om samen tot een oplossing te komen.

Het indienen van de klacht kan op verschillende manieren:

  • Schriftelijk, naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang
    Postbus 30, 1130 AA te Volendam
  • Per email, naar info@devooruitgang.com
  • Via het klachtenformulier onderin deze pagina.

Wanneer verandert een klacht in een geschil?

Het kan zijn dat een (toekomstige) huurder het niet eens is met de afhandeling van de klacht. Dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zijn/haar klacht voor te leggen aan de geschillencommissie. Op dat moment is er sprake van een geschil tussen de woningzoekende/huurder en De Vooruitgang. Dit wordt ook schriftelijk aan de woningzoekende/huurder bevestigd.

De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie en bestaat uit personen die niet in dienst zijn van De Vooruitgang. De commissie onderzoekt het geschil en hoort daarvoor zowel de indiener van het geschil als de betreffende medewerker(s) van De Vooruitgang. Bij de behandeling van het geschil kan de woningzoekende/huurder zich laten bijstaan door derden. Na alle betrokken partijen gehoord te hebben, brengt de geschillencommissie advies uit aan de directie van De Vooruitgang.

De geschillencommissie werkt op basis van een reglement. Dit reglement kunt u bij de commissie opvragen. De geschillencommissie is er overigens niet alleen voor woningzoekenden/huurders van De Vooruitgang, maar ook voor woningzoekenden/huurders van andere woningcorporaties in het werkgebied.

Woningzoekenden/huurders kunnen een beroep doen op de geschillencommissie als:

  • De woningzoekende/huurder De Vooruitgang voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om de klacht afdoende te behandelen, maar de woningzoekende/huurder zich niet kan verenigen met de uitkomst van de afhandeling;
  • De Vooruitgang de klacht niet in behandeling neemt en de woningzoekende/huurder zich daardoor in zijn/haar belang geschaad voelt.

Onafhankelijke bemiddeling

Wilt u, voor u de stap zet naar de Geschillencommissie, toch nog even overleggen met een derde partij? Neemt u dan via e-mail contact op met de VHV (Vereniging Huurders Volendam).

Contact VHV
Dhr. Harry Hulskemper (voorzitter)
E-mailadres: vhvvolendam@hotmail.com

Hoe en waar kan een woningzoekende een geschil indienen?

De woningzoekende/huurder dient hiervoor een meldingsformulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres. Download hier het meldformulier.

Geschillencommissie Samenwerkende Woningcorporaties Waterland (SWW)
Postbus 1320
1620 WB Hoorn

Klacht? Vul dit formulier in!