Veelgestelde vragen

 • Inschrijven als woningzoekende

 • Ik sta ingeschreven als woningzoekende en mijn situatie wijzigt. Wat moet ik doen?

  Bij veranderingen in uw situatie vraagt De Vooruitgang uw inschrijfgegevens zelf te wijzigen. Via ‘Mijn pagina’ op de website kunt u eenvoudig wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens.

 • Hoe schrijf ik me in als woningzoekende?

  Op de pagina 'Inschrijving' vindt u alle informatie over de inschrijfprocedure. 

 • Wat kost een inschrijving?

  Bij inschrijving betaalt u € 75,- inschrijfgeld.

 • Kan iedereen zich inschrijven?

  Iedereen die achttien jaar of ouder is, kan zich bij De Vooruitgang inschrijven. 

 • Wanneer vervalt de inschrijving?

  Er zijn verschillende situaties waarbij de inschrijving vervalt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Inschrijving'.

 • Ik heb schulden. Heeft dat invloed op mijn inschrijving als woningzoekende?

  Indien bij woningtoewijzing blijkt dat u schulden heeft, zal eerst aangetoond moeten worden dat de huur kan worden betaald. Wanneer sprake is van een problematische schuldenlast, kan De Vooruitgang op die grond besluiten een woning niet toe te wijzen. Wij adviseren u altijd met ons in gesprek te gaan.

 • Ik heb een bevestigingsmail ontvangen van mijn inschrijving, maar nog geen wachtwoord.

  Het kan zijn dat de automatisch gegereerde e-mail in uw spam terecht is gekomen. Mocht u onverhoopt geen wachtwoord hebben ontvangen, dan adviseren wij u dit via de optie “wachtwoord vergeten”/”inloggen” opnieuw aan te vragen. Dit doet u door op ‘mijn pagina’ in te loggen met alleen uw inschrijfnummer. Als u dit doet komt u in een scherm waar een linkje wordt genoemd waar u op kunt klikken als u uw wachtwoord bent vergeten. Als u dit aanklikt komt u vervolgens in een scherm waarin u uw inschrijfnummer en het bij ons bekende e-mail adres invoert. Het systeem stuurt u dan binnen één minuut een wachtwoord.

 • Is mijn inschrijving als woningzoekende onbeperkt geldig?

  Nee. Na 5 jaar ontvangt u van ons per e-mail een verzoek om aan te geven of u nog ingeschreven wilt staan. Als bij ons geen e-mailadres bekend is, ontvangt u hierover een brief. Wanneer u de inschrijving niet binnen twee maanden na de verlopen inschrijving verlengt, vervalt de inschrijving en wordt u verwijderd uit het bestand. U verliest dan ook uw opgebouwde reacties en inschrijfduur. 

 • Ik ben mijn inschrijfnummer/wachtwoord kwijt. Wat moet ik doen?

  Bij het verlies van uw inschrijfnummer neemt u contact op met De Vooruitgang. Heeft u het inschrijfnummer nog wel, maar bent u uw wachtwoord vergeten? Met de knop ‘wachtwoord vergeten‘ kunt u via de automatisch gegenereerde e-mail uw wachtwoord opnieuw instellen.

 • Mijn mede-aanvrager is overleden. Moet ik dat doorgeven?

  Indien de mede-aanvrager is overleden wordt u geacht dit aan De Vooruitgang door te geven. U stuurt dan een kopie van de overlijdensakte op naar De Vooruitgang. De inschrijving zal door De Vooruitgang worden aangepast.

 • Wij gaan uit elkaar. Hoe zit dat met de inschrijving?

  Bij een relatiebreuk vraagt De Vooruitgang contact op te nemen. De inschrijving kan dan worden gesplitst. Voor een gesplitste inschrijving moet € 75,- inschrijfgeld worden betaald omdat een extra inschrijving nodig is.

 • Kan iemand worden toegevoegd aan de inschrijving?

  Ja. Wanneer een reeds ingeschreven woningzoekende een partner wil bijschrijven op de inschrijving, moet contact worden opgenomen met De Vooruitgang. Bij bijschrijving van een partner moet deze zijn/haar gegevens bij ons aanleveren inclusief de meest recente inkomensverklaring. Het inleveren van een inkomensverklaring geldt niet als er sprake is van gezinsuitbreiding door een geboorte of door een duidelijke afspraak uit een echtscheidingsconvenant/omgangsregeling. De Vooruitgang ontvangt dan graag een kopie van de geboorteakte of het echtscheidingsconvenant.

 • Huur betalen

 • Hoe betaal ik de huur?

  U dient de huur elke maand over te maken vóór de eerste van de maand op ons rekeningnummer: NL35ABNA0238300218. Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt u een machtiging overhandigd voor een automatische incasso voor de betaling van de huur. 

  Meer informatie over het betalen van de huur vindt u hier

 • Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  Is uw huur te hoog in verhouding tot uw inkomen, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie: www.belastingdienst.nl

  Voor het verkrijgen van huurtoeslag is de datum van inschrijving of vermelding datum van adreswijziging in het bevolkingsregister bepalend. Zorg dus op tijd voor uw inschrijving of adreswijziging. Meer informatie: www.edam-volendam.nl.

 • Kan ik de huur contant betalen?

  Nee. U dient de huur elke maand via een automatische incasso aan De Vooruitgang over te maken vóór de eerste van de maand op rekeningnummer: NL35ABNA0238300218.

 • Welke huurprijs is passend bij het inkomen en huishoudsamenstelling?

  Dat hangt af van uw huishoudsamenstelling. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Woningtoewijzing'.

 • Huuraanpassing 2023

 • Als ik in aanmerking kom voor huurverlaging, ontvang ik dan minder huurtoeslag?

  Waarschijnlijk wel. De huurtoeslag wordt waarschijnlijk lager, omdat uw huur lager wordt. Goed nieuws: u gaat er financieel wel op vooruit. U kunt op www.toeslagen.nl zelf een berekening maken van uw situatie nu en straks en wat uw huurtoeslag wordt. De Vooruitgang heeft hier geen invloed op.

 • Moet ik mijn nieuwe huurprijs zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

  Nee, wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Wij adviseren u wel de gegevens die de Belastingdienst gebruikt voor uw berekening zelf te controleren.

 • Weet De Vooruitgang via de Belastingdienst wat mijn inkomen is?

  Nee, dat weten wij niet. Wij mogen de Belastingdienst vragen of uw huishoudinkomen laag genoeg is om uw huur te verlagen. Wat uw inkomen is, krijgen wij niet te zien. Wij houden ons aan de privacy wetgeving.

 • Moet ik iets doen om in aanmerking te komen voor huurverlaging?

  De Vooruitgang heeft eenmalig via de Belastingdienst inzicht gekregen wie in aanmerking komt voor de huurverlaging. De Vooruitgang krijgt van de Belastingdienst geen inkomensgegevens van de huurders. Wij houden ons aan de privacy wetgeving. U moet zelf een aanvraag doen als u pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen heeft. Zie het bericht over huurverlaging op onze website.

 • Waarom verhogen jullie de huur?

  Eén keer per jaar mogen wij de huren verhogen. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur maximaal mag worden verhoogd. De Vooruitgang heeft dit geld nodig voor haar investeringen in nieuw te bouwen woningen, het onderhoud en het verduurzamen van onze huidige woningen. Dit doen we voor de huurders van nu, maar ook voor toekomstige huurders.

  De huuraanpassing 2023 is begin april besproken met de Vereniging Huurders Volendam. In de Huurkrant 2023 kunt u meer informatie vinden over het huurbeleid van de overheid, bezwaarmogelijkheden, huurtoeslag en passend toewijzen.

 • Hoe berekent De Vooruitgang de huurverhoging?

  Wij berekenen de huurverhoging aan de hand van:

  • de huidige huurprijs van de woning (exclusief servicekosten).
  • de streefhuur van de woning: dit is de huurprijs die wij vragen zodra we de woning opnieuw verhuren. Om de woningen betaalbaar te houden is onze streefhuur lager dan wij volgens de overheid mogen vragen voor een woning.
  • de huurverhoging is niet hoger dan € 13,50 voor sociale huurwoningen.

  Hoe dichter de huidige huurprijs bij de streefhuur ligt, hoe minder huurverhoging u krijgt.

 • Waarom past De Vooruitgang geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe?

  Een woningcorporatie kan er voor kiezen huurders met meer inkomen meer huurverhoging geven. Onderzoek binnen onze gemeente heeft aangetoond dat er bij De Vooruitgang maar heel weinig huurders zijn die een te lage huur betalen in verhouding tot hun inkomen. Een inkomensafhankelijke huurverhoging vinden we daarom niet nodig. Dit hebben we ook vastgelegd in de prestatieafspraken met de gemeente.

 • Heeft de huurverhoging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

  Dit is afhankelijk van de hoogte van de huur. Als u huurtoeslag ontvangt, geven wij de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Wij adviseren u zelf ook te controleren of de Belastingdienst met uw juiste huurprijs rekent.

 • Mijn inkomen is gestegen. Heb ik recht op huurtoeslag?

  Vanaf 1 januari 2023 zijn de inkomensgrenzen voor huurtoeslag verruimd. Wij raden u aan een proefberekening te doen op www.toeslagen.nl. Mogelijk heeft u recht op huurtoeslag.

 • Waarom hebben dezelfde woningen in één complex verschillende huurprijzen?

  Betaalbare en beschikbare woningen vinden wij belangrijk. In sommige wooncomplexen zijn woningen met verschillende huurprijzen. Zo vergroten we de woonkansen voor verschillende mensen met verschillende inkomens. Een verschil in huurprijs binnen een complex is daarom geen reden voor huurverlaging.

 • Ik woon in een sociale huurwoning en ben het niet eens met de huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

  Ja, u kunt bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, leest u op de website van de huurcommissie.

  Let op: uw bezwaar moet vóór 1 juli 2023 bij ons binnen zijn.

 • Ik woon in een vrije sector huurwoning en ben het niet eens met de huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

  Dan kunt u ons voor 1 juli 2023 een brief sturen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de nieuwe huurprijs. Uw brief kunt u mailen naar: wonen@devooruitgang.com.

  Opsturen kan ook: De Vooruitgang, ter attentie van Team Wonen, Postbus 30, 1130 AA Volendam.

  Let op: uw bezwaar moet vóór 1 juli 2023 bij ons binnen zijn.

 • Mijn inkomen is recent sterk gedaald en door de huurverhoging kom ik in financiële problemen. Kan ik bezwaar maken?

  Een inkomensdaling is op zichzelf geen geldige reden om bezwaar te maken. Maar er kunnen bijzondere omstandigheden zijn. Wij adviseren u contact op te nemen met onze woonconsulent via wonen@devooruitgang.com. We maken dan met u een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

 • Mijn woning heeft gebreken. Ontvang ik dan toch een huurverhoging?

  Ja. U kunt namelijk geen bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging vanwege onderhoudsgebreken. Zijn er al langere tijd gebreken en worden deze niet naar uw tevredenheid door ons verholpen? Dan kunt u voor 1 juli 2023 bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen leest u op de website van de Huurcommissie.

  Let op: uw bezwaar moet vóór 1 juli 2023 bij ons binnen zijn. Wij hebben dan 6 weken de tijd om de gebreken te verhelpen. Als dit niet gebeurt, kunt u een verzoek voor tijdelijke huurverlaging indienen. Het door u ingevulde formulier kunt u mailen naar wonen@devooruitgang.com.

 • Als ik via automatische incasso betaal, moet ik dan nog iets doen bij een huurverhoging?

  Nee, de huur wordt dan automatisch door ons aangepast. Als u op een andere manier betaalt, dan moet u wel zelf de huurprijs aanpassen.

 • Klussen en onderhoud

 • Er is iets kapot aan mijn huurwoning. Moet ik dit zelf repareren?

  Soms wel, soms niet. Op de pagina 'Wie betaalt wat?' vindt u alles wat u moet weten over reparaties en de onderhoudskosten. 

 • Mijn sleutel is weg. Wat moet ik doen?

  Alle informatie over het bestellen van (extra) huissleutels vindt u op de pagina 'Sleutels bestellen'.

 • Ik wil een verhoogd toilet of beugels in de badkamer of het toilet. Kan dat?

  De regeling t.a.v. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bij de gemeente Edam-Volendam en Stichting Woningbeheer De Vooruitgang versoberd. Deze versobering is van toepassing op eenvoudige aanpassingen die u bij veel gerenommeerde bouwmarkten kunt aanschaffen. Hieronder vallen ook de verhoogde toiletpot en beugels. U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de voorziening en de kosten zijn voor eigen rekening (van u als bewoner).

 • Waar meld ik een onderhoudsklacht of reparatieverzoek?

  Voor onderhoudsklachten of reparatieverzoeken neemt u contact op met de Technische Dienst. Alle informatie over onderhoud en reparaties vindt u hier

 • Ik wil een airco plaatsen, mag dat?

  Huurders mogen een airco-installatie plaatsen in of aan de woning, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Het plaatsen van een airco is bijvoorbeeld vergunningsplichtig. Op de pagina Klussen & Tuinieren: Regels & Tips leest u alle informatie over de regels en voorwaarden die van toepassing zijn op het installeren van een airco. 

 • Wat doe ik bij een defect of niet goed werkend slot?

  Bij een defect of niet goed werkend slot kunt u contact opnemen met De Vooruitgang. Wij adviseren u dan over betrouwbare partijen die u helpen bij de vervanging of reparatie van uw slot. 

 • Ik wil mijn gasfornuis vervangen door een elektrische kookplaat. Kan dat?

  Ja, dat kan. 
  Let wel dat voor het koken op elektra een extra groep nodig is. Wij bieden huurders aan om, op kosten van De Vooruitgang, de nodige aanpassingen te doen in de meterkast.
  De kosten voor de aanschaf van het elektrische kooktoestel zijn voor eigen rekening (van u als huurder).

  Lees hier meer over keukenvergoedingen. 

 • Ik wil een nieuwe keuken. Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

  Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor een keukenvergoeding. 

 • Huur opzeggen

 • Hoe zeg ik de huur op?

  Wanneer u besluit om uw huurwoning te gaan verlaten, dient u de huur schriftelijk op te zeggen. Lees hier hoe u dat doet.

 • Ik ga verhuizen. Mag ik mijn inboedel overdragen aan de nieuwe huurder?

  Dat kan. Daar zijn wel regels aan verbonden. Die leest u hier

 • Reageren op vrijkomende woningen

 • Ik wil graag reageren op een woning. Hoe doe ik dat?

  Er is een uitgebreide procedure van toepassing op het reageren op een vrijgekomen woning. Alle informatie hierover vindt u op de pagina 'Inloggen (Mijn pagina)'

 • Wanneer worden vrijgekomen woningen gepubliceerd op de website?

  Huurwoningen worden op woensdagen (indien er vrijkomende woningen zijn) om 12:00 uur gepubliceerd op de website. Er kan van woensdag 12:00 uur tot de eerstvolgende dinsdag 12:00 uur worden gereageerd.

  Over de vrijkomende woningen ontvangt u op woensdag een e-mail.
  NB: deze e-mail is een geheugensteuntje, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. In deze e-mail worden alle vrijkomende woningen vermeld, ook de woningen die voor u niet passend zijn. Als er een of meerdere passende woningen zijn waarop u wilt reageren, moet u inloggen op de website en reageren. Een reactie op een e-mail is geen reactie (woonbon) op een woning. Wij adviseren u dringend niet uw eventuele reacties op woningen af te laten hangen van de ontvangst van de wekelijkse e-mail, maar altijd in te loggen op ‘mijn pagina’ tussen woensdagmiddag 13.00 uur en de dinsdag erna tot 11.30 uur, zodat u zeker weet dat u geen woningen mist!

 • Hoe blijf ik op de hoogte van nieuw vrijgekomen huurwoningen?

  Als u bij inschrijving als woningzoekende uw e-mailadres invult, houden wij u via het zogenaamde tipbericht op de hoogte van vrijgekomen woningen. Het tipbericht ontvangt u per e-mail. 

 • Wat betekenen de symbolen bij de beschikbare woningen?

  De 4 lettersymbolen hebben betrekking op uw situatie in relatie tot de toewijzing van een huurwoning. Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Reageren op een woning'.

 • Hoeveel reacties mag een woningzoekende plaatsen?

  Een woningzoekende mag op alle vrijkomende woningen reageren. De woningzoekende moet goed nagaan of hij/zij voldoet aan de criteria die bij de woning worden genoemd.

 • Ik wil mijn reactie op een woning verwijderen, kan dat?

  Dat kan. Neem daarvoor contact op met De Vooruitgang via 0299-399960. De reactieperiode loopt van woensdag 12:00 uur tot de volgende dinsdag 12:00 uur. Na sluiting van de reactieperiode is het niet meer mogelijk een reactie te verwijderen.

 • Waar vind ik een overzicht van mijn reacties?

  Als u inlogt op 'Mijn pagina' ziet u onder het tabblad ‘Mijn reacties’ uw ingestuurde woonbonnen. Hier ziet u een overzicht van alle door u ingestuurde reacties en het aantal ingestuurde reacties op de advertentie. Uw positie is pas zichtbaar vanaf donderdag 12:00 na de sluitingstijd van de inleverperiode.

 • Kan ik mijn reacties overdragen aan iemand?

  Nee, reacties zijn persoonsgebonden en kunnen niet zonder reden overgedragen worden aan iemand anders. Hiervoor zijn twee uitzonderingen. In het geval van echtscheiding/relatiebreuk kunnen de reacties worden verdeeld over beide personen. In geval van overlijden blijven de reacties op naam staan van de achterblijvende woningzoekende. 

 • Wat gebeurt er als ik eerste ben geworden op de ranglijst van een vrijkomende huurwoning?

  Degene die bovenaan de ranglijst staat, wordt door De Vooruitgang benaderd voor de vrijkomende woning. Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Reageren op een woning'.

 • Wij gaan uit elkaar. Hoe zit dat met de opgebouwde reacties?

  De reacties die gezamenlijk zijn opgebouwd kunnen in overleg worden verdeeld. Voor het verdelen van de reacties en het splitsen van de inschrijving is toestemming nodig van de (ex)mede-aanvrager. Deze toestemming kan hij of zij geven door een schriftelijke verklaring af te geven of zich persoonlijk (op afspraak) te melden bij De Vooruitgang. De gesplitste inschrijving behoudt de historische inschrijfdatum. Let op, dat de huishoudsamenstelling en inkomenssituatie na de gesplitste inschrijving mogelijk niet meer geheel aansluit bij de passendheidscriteria van bepaalde type woningen. Dit heeft vaak gevolgen voor de rangordebepaling bij de toewijzing van deze woningen.

 • Toewijzen van woning

 • Hoe is de woningtoewijzing voor urgenten geregeld?

  Gemeenten bepalen of urgentie van toepassing is. Indien urgentie wordt afgegeven ontvangen de corporaties een beschikking hiervan. De toekenning van de urgent woningzoekenden aan de corporatie gebeurt door de corporaties onderling. Bij De Vooruitgang ligt de verantwoording om te reageren op woningaanbod bij de woningzoekenden zelf. 50% van de vrijgekomen woningen worden gelabeld met voorrang voor een woningzoekende met urgentie. Het streven is om iemand met een urgentie binnen zes maanden te kunnen huisvesten. Dit is echter afhankelijk van de vrijkomende woningen. Reageert een woningzoekende met urgentie niet op het woningaanbod, dan komt de urgentie te vervallen. 

 • Waarom krijgen urgenten voorrang op regulier woningzoekenden?

  Gemeenten bepalen of urgentie van toepassing is. Denk hierbij aan: sociaal urgenten, medisch urgenten of stadsvernieuwingsurgenten (bewoners wiens huis gesloopt of grondig gerenoveerd wordt). Deze mensen hebben acuut een woning nodig en hebben zich hiervoor niet tijdig kunnen inschrijven. Ook voor deze doelgroep spannen we ons in om hen een veilig thuis te bieden. 

 • Kan ik zien aan wie een woning is toegewezen?

  Als u inlogt op 'Mijn pagina' ziet u onder het tabblad ‘Verantwoording’ aan wie de woning is toegewezen (alleen het inschrijfnummer wordt bekend gemaakt) en hoeveel reacties er nodig waren voor de woning. Tevens kunt u zien of de woning is toegewezen aan een urgent woningzoekende of niet.

 • Hoe wordt een woning toegewezen?

  Er is een uitgebreide toewijzingsprocedure van toepassing. Alle informatie over de woningtoewijzing vindt u hier

 • Wat is passend toewijzen?

  Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van het huishouden bepalen voor welke woning de woningzoekende in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen. 

 • Wat zijn passendheidscriteria?

  Passendheidscriteria zijn een instrument waarmee woningzoekenden die aan bepaalde eisen voldoen, voorrang krijgen bij het verlenen van een huisvestingsvergunning voor een woning die in het bijzonder voor hen geschikt is. Op de pagina 'Woningtoewijzing' leest u daarover meer. 

 • Ik heb een woningaanbod ontvangen. Hoe nu verder?

  Meer informatie over de procedure vindt u hier.

 • Mag ik de aangeboden woning weigeren?

  U mag één keer een aangeboden woning weigeren.

 • Ik heb een woningaanbod ontvangen. Mag ik dan nog reageren op nieuwe vrijkomende woningen?

  Nee. Als u in een bepaalde reactieperiode een woningaanbieding heeft, kunt u niet reageren in een opvolgende reactieperiode op nieuwe vrijkomende huurwoningen totdat de aanbieding is afgehandeld. Het is voor woningzoekenden wel mogelijk twee woningaanbiedingen in dezelfde reactieperiode te ontvangen.

 • Na ondertekening huurcontract toch andere woning gewenst?

  Nadat het huurcontract is ondertekend, vervalt de inschrijving. Wilt u toch graag een andere woning? Dan kunt u zich uiteraard altijd weer opnieuw inschrijven. 

 • Wanneer krijg ik voorrang op een woning?

  De Vooruitgang kan woningzoekenden voorrang geven in bepaalde gevallen. Lees hier of de voorrangsregels op u van toepassing zijn. 

 • Huisvesting voor vergunninghouders

 • Wat is een vergunninghouder?

  Een vergunninghouder is een asielzoeker die van de Nederlandse Overheid een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ze gaan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Meer informatie over woningtoewijzing aan vergunninghouders leest u hier.

 • Hoe wordt bepaald hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten?

  De Rijksoverheid bepaalt hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. Dit aantal wordt per half jaar vastgesteld en hangt samen met het aantal inwoners van die gemeente. Meer informatie over woningtoewijzing aan vergunninghouders leest u hier.

 • Hoe stellen gemeenten hun woonruimteverdelingsregels op?

  De Huisvestingswet bevat het kader, hierbinnen stellen gemeenten hun woonruimteverdelingsregels op. Dit doen gemeenten in hun huisvestingsverordening. Gemeenten zijn verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Gemeenten bepalen zelf hoe zij dit organiseren. Meer informatie over woningtoewijzing aan vergunninghouders leest u hier.

 • Zijn gemeenten nu wel of niet verplicht om vergunninghouders te huisvesten?

  Gemeenten zijn door de Rijskoverheid verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de betreffende gemeente. Gemeenten bepalen zelf hóe zij dit organiseren. Als de gemeente minder vergunninghouders huisvest dan het taakstellende aantal, legt de overheid per niet gehuisveste vergunninghouder een boete op. De beide corporaties die werkzaam zijn in de gemeente, Wooncompagnie en De Vooruitgang, zetten zich ten volle in om te zorgen dat de gemeente aan hun taakstelling kan voldoen. Omdat er ook een verantwoordelijkheid is naar de regulier woningzoekenden, streven we ernaar maximaal 20-25% van vrijgekomen woningen direct toe te wijzen aan urgenten, waaronder ook vergunninghouders. Meer informatie over woningtoewijzing aan vergunninghouders leest u hier.

 • Hoe verloopt de woningtoewijzing voor een vergunninghouder?

  Na ontvangst van een verblijfsvergunning koppelt het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) de vergunninghouder binnen twee weken aan een gemeente. Gemeenten moet de vergunninghouder passende woonruimte aanbieden. Gemeenten bepalen zelf hoe zij dit organiseren. Vaak doen gemeenten een beroep op sociale huurwoningen van woningcorporaties. De gemeente Edam-Volendam werkt samen met de Vooruitgang en Wooncompagnie. De vergunninghouder heeft geen invloed op de woning die wordt toegewezen en mag niet worden geweigerd. Meer informatie over woningtoewijzing aan vergunninghouders leest u hier.

 • Waarom krijgen vergunninghouders voorrang op regulier woningzoekenden?

  Mensen in een noodsituatie krijgen voorrang op een woning omdat zij zich niet hebben kunnen inschrijven als woningzoekende maar wel snel een woning nodig hebben. Dit geldt voor urgenten en vergunninghouders. Lees op deze pagina meer over de urgentieregeling.

 • Hoeveel vergunninghouders worden er in Edam-Volendam gehuisvest?

  De gemeente Edam-Volendam had de opdracht om in 2022 49 statushouders te huisvesten. Daarnaast is er een achterstand van 20 personen, opgebouwd in 2021. In het eerste half jaar van 2023 moeten 44 statushouders worden gehuisvest. Meer informatie over woningtoewijzing aan vergunninghouders leest u hier.

 • Overige

 • Wat te doen bij burenoverlast?

  Op de pagina 'Overlast' leest u tips en informatie over wat te doen bij burenoverlast. En hoe het te voorkomen.

 • Is woningruil toegestaan?

  Woningruil is toegestaan, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Alle informatie over woningruil vindt u op de pagina 'Woningruil'.

   

 • De lift heeft een storing. Wat moet ik doen?

  Liftstoring tijdens kantooruren (tussen 08.00 - 17.00 uur)
  Bij een storing aan de lift tijdens kantooruren neemt u contact op met De Vooruitgang. 

  Liftstoring buiten kantooruren (vóór 08.00 uur of na 17.00 uur) of tijdens het weekend
  Bij een storing aan de lift buiten kantooruren of tijdens het weekend belt u met het storingsnummer dat in de lift staat vermeld. 

 • Hoe bestel ik extra sleutels van mijn woning?

  Alle informatie over het bestellen van (extra) huissleutels vindt u op de pagina 'Sleutels bestellen'.

 • Waardoor is de druk op de woningmarkt nu zo groot?

  De druk op de woningmarkt is al een tijd hoog, er zijn meer mensen op zoek naar een huur- of koophuis dan er huizen zijn. Daarom zet De Vooruitgang zich samen met de gemeente Edam-Volendam in op nieuwbouw

 • Wat ziet De Vooruitgang als passende oplossing voor de krapte op de woningmarkt?

  De aankomende jaren gaan we diverse nieuwbouwprojecten realiseren. Ook blijven we in gesprek met de gemeente om afspraken te maken over nieuwbouw van sociale huurwoningen op nieuwbouwlocaties. Daarnaast kijken we naar doorstroombevorderende maatregelen: bijvoorbeeld voor senioren vanuit een eengezinswoning en voorrang voor huurders bij nieuwbouwprojecten. 

 • Ik ben huurder en mijn situatie wijzigt. Wat moet ik doen?

  Als u om welke reden dan ook de tenaamstelling van de huurovereenkomst wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met De Vooruitgang. Een reden van wijziging kan een scheiding zijn, het beëindigen van samenwoning of het overlijden van uw partner. Hiervoor moet te allen tijde wel een bewijs aangeleverd worden.

 • Kunnen inwonende kinderen medehuurder worden?

  Nee, in de regel niet. Hierop zijn echter uitzonderingen. U leest alle informatie op de pagina 'Medehuurderschap'. 

 • Ik ben zwanger. Staat mijn ongeboren kind dan automatisch op mijn inschrijving als woningzoekende?

  Nee. Ongeboren kinderen tellen in verband met de wetgeving rond passend toewijzen niet langer mee bij de samenstelling van het huishouden. Een kind mag pas meegeteld worden als het daadwerkelijk is geboren en dit aangetoond kan worden met een bijschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie.

 • Kan ik openstaande kosten contant betalen?

  Nee, De Vooruitgang accepteert geen contant geld. U kunt openstaande kosten bij ons aan de balie per pin voldoen, via een bankoverschrijving (naar rekeningnummer NL35ABNA0238300218, o.v.v. betreffende kosten of factuurnummer) of via een iDEAL betaallink die u van ons ontvangt. 

 • "Valt er iets te regelen?"

  Nee. De woningtoewijzing verloopt volgens strikte procedures. Wij maken voor niemand een uitzondering, behalve wanneer die gebaseerd is op de geldende voorrangregels. 

 • Waar kan ik terecht met een klacht?

  Wij vinden het vervelend dat u een klacht hebt. Het indienen van de klacht kan op verschillende manieren, u leest hier alles over op de pagina Klachten & Geschillen.