Veelgestelde vragen

 • Inschrijven als woningzoekende

 • Mijn situatie wijzigt. Wat moet ik doen?

  Bij veranderingen in uw situatie vraagt De Vooruitgang uw inschrijfgegevens zelf te wijzigen. Via ‘Mijn pagina’ op de website kunt u eenvoudig wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens.

  Als u om welke reden dan ook de tenaamstelling van de huurovereenkomst wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met De Vooruitgang. Een reden van wijziging kan een scheiding zijn, het beëindigen van samenwoning of het overlijden van uw partner. Hiervoor moet te allen tijde wel een bewijs aangeleverd worden.

 • Hoe schrijf ik me in als woningzoekende?

  Op de pagina 'Inschrijving' vindt u alle informatie over de inschrijfprocedure. 

 • Wat kost een inschrijving?

  Bij inschrijving betaalt u € 75,- inschrijfgeld.

 • Kan iedereen zich inschrijven?

  Iedereen die achttien jaar of ouder is, kan zich bij De Vooruitgang inschrijven. 

 • Wanneer vervalt de inschrijving?

  Er zijn verschillende situaties waarbij de inschrijving vervalt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Inschrijving'.

 • Ik heb schulden. Heeft dat invloed op mijn inschrijving als woningzoekende?

  Indien bij woningtoewijzing blijkt dat u schulden heeft, zal eerst aangetoond moeten worden dat de huur kan worden betaald. Wanneer sprake is van een problematische schuldenlast, kan De Vooruitgang op die grond besluiten een woning niet toe te wijzen. Wij adviseren u altijd met ons in gesprek te gaan.

 • Ik heb een bevestigingsmail ontvangen van mijn inschrijving, maar nog geen wachtwoord.

  Het kan zijn dat de automatisch gegereerde e-mail in uw spam terecht is gekomen. Mocht u onverhoopt geen wachtwoord hebben ontvangen, dan adviseren wij u dit via de optie “wachtwoord vergeten”/”inloggen” opnieuw aan te vragen. Dit doet u door op ‘mijn pagina’ in te loggen met alleen uw inschrijfnummer. Als u dit doet komt u in een scherm waar een linkje wordt genoemd waar u op kunt klikken als u uw wachtwoord bent vergeten. Als u dit aanklikt komt u vervolgens in een scherm waarin u uw inschrijfnummer en het bij ons bekende e-mail adres invoert. Het systeem stuurt u dan binnen één minuut een wachtwoord.

 • Is mijn inschrijving als woningzoekende onbeperkt geldig?

  Nee. Na 5 jaar ontvangt u van ons een e-mail waarin moet u aangeven of u nog ingeschreven wil staan. Als bij ons geen e-mailadres bekend is, ontvangt u hierover een brief. Wanneer u de inschrijving niet binnen twee maanden na de verlopen inschrijving verlengt, vervalt de inschrijving en wordt u verwijderd uit het bestand. U verliest dan ook uw opgebouwde reacties en inschrijfduur. 

 • Ik ben mijn inschrijfnummer/wachtwoord kwijt. Wat moet ik doen?

  Bij het verlies van uw inschrijfnummer neemt u contact op met De Vooruitgang. Heeft u het inschrijfnummer nog wel, maar bent u uw wachtwoord vergeten? Met de knop ‘wachtwoord vergeten‘ kunt u via de automatisch gegenereerde e-mail uw wachtwoord opnieuw instellen.

 • Mijn mede-aanvrager is overleden. Moet ik dat doorgeven?

  Indien de mede-aanvrager is overleden wordt u geacht dit aan De Vooruitgang door te geven. U stuurt dan een kopie van de overlijdensakte op naar De Vooruitgang. De inschrijving zal door De Vooruitgang worden aangepast.

 • Wij gaan uit elkaar. Hoe zit dat met de inschrijving?

  Bij een relatiebreuk vraagt De Vooruitgang contact op te nemen met De Vooruitgang. De inschrijving kan dan worden gesplitst. Voor een gesplitste inschrijving moet € 75,- inschrijfgeld worden betaald, omdat een extra inschrijving nodig is.

 • Kan iemand worden toegevoegd aan de inschrijving?

  Ja. Wanneer iemand bijgeschreven moet worden op een inschrijving, moet u contact opnemen met De Vooruitgang. Bij bijschrijving van een extra persoon moet deze persoon ook een inkomensverklaring inleveren. Dit geldt niet voor huishoudens die door middel van gezinsuitbreiding of door een duidelijke afspraak uit een echtscheidingsconvenant/omgangsregeling uit meerdere personen komen te bestaan.

 • Huur betalen

 • Hoe betaal ik de huur?

  U dient de huur elke maand over te maken vóór de eerste van de maand op ons rekeningnummer: NL35ABNA0238300218. Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt u een machtiging overhandigd voor een automatische incasso voor de betaling van de huur. 

  Meer informatie over het betalen van de huur vindt u hier

 • Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

  Is uw huur te hoog in verhouding tot uw inkomen, dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie: www.belastingdienst.nl

  Voor het verkrijgen van huurtoeslag is de datum van inschrijving of vermelding datum van adreswijziging in het bevolkingsregister bepalend. Zorg dus op tijd voor uw inschrijving of adreswijziging. Meer informatie: www.edam-volendam.nl.

 • Welke huurprijs is passend bij het inkomen en huishoudsamenstelling?

  Dat hangt af van uw huishoudsamenstelling. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Woningtoewijzing'.

 • Klussen en onderhoud

 • Er is iets kapot aan mijn huurwoning. Moet ik dit zelf repareren?

  Soms wel, soms niet. Op de pagina 'Wie betaalt wat?' vindt u alles wat u moet weten over reparaties en de onderhoudskosten. 

 • Mijn sleutel is weg. Wat moet ik doen?

  Bestellen van een huissleutel en/of een elektronische tag/transponder
  Huissleutels kunt u per e-mail aanvragen (info@devooruitgang.com). De kosten voor een sleutel of elektronische tag/transponder bedragen EUR 35,00 per stuk.

  Wij ontvangen graag per e-mail de volgende gegevens van u:
  Naam
  Adres
  Telefoonnummer

  Plan een afspraak in om uw sleutel(s) bij ons af te halen
  U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanvraag met daarbij een betaallink om de kosten te voldoen. Wanneer de betaling is ontvangen, gaan wij over tot het bestellen van de sleutel. Wij laten het u weten wanneer uw bestelling bij ons binnen is. Voor het ophalen van de sleutel vragen wij u een afspraak te maken. Dit kan telefonisch (0299-39960) of per e-mail (info@devooruitgang.com).

   

 • Ik wil een verhoogd toilet of beugels in de badkamer of het toilet. Kan dat?

  De regeling t.a.v. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bij de gemeente Edam-Volendam en Stichting Woningbeheer De Vooruitgang versoberd. Deze versobering is van toepassing op eenvoudige aanpassingen die u bij veel gerenommeerde bouwmarkten kunt aanschaffen. Hieronder vallen ook de verhoogde toiletpot en beugels. U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van de voorziening en de kosten zijn voor eigen rekening (van u als bewoner).

 • Waar meld ik een onderhoudsklacht of reparatieverzoek?

  Voor onderhoudsklachten of reparatieverzoeken neemt u contact op met de Technische Dienst. Alle informatie over onderhoud en reparaties vindt u hier

 • Ik wil een nieuwe keuken. Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

  Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor een keukenvergoeding. 

 • Wat als de woning wordt gesloopt?

  Als iemand een woning huurt van De Vooruitgang en deze woning wordt gesloopt, dan krijgt deze huurder hiervan tijdig bericht van De Vooruitgang. Vervolgens kan deze huurder met voorrang een nieuwe woning aangeboden krijgen. Hiertoe ontvangt woningzoekende een herstructurerings-urgentie. Meer informatie hierover kan worden opgevraagd bij De Vooruitgang.

 • Huur opzeggen

 • Hoe zeg ik de huur op?

  Wanneer u besluit om uw huurwoning te gaan verlaten, dient u de huur schriftelijk op te zeggen. Lees hier hoe u dat doet.

 • Ik ga verhuizen. Mag ik mijn inboedel overdragen aan de nieuwe huurder?

  Dat kan. Daar zijn wel regels aan verbonden. Die leest u hier

 • Reageren op vrijkomende woningen

 • Ik wil graag reageren op een woning. Hoe doe ik dat?

  Er is een uitgebreide procedure van toepassing op het reageren op een vrijgekomen woning. Alle informatie hierover vindt u op de pagina 'Inloggen (Mijn pagina)'

 • Wanneer worden vrijgekomen woningen gepubliceerd op de website?

  Huurwoningen worden op woensdagen (indien er vrijkomende woningen zijn) om 12:00 uur gepubliceerd op de website. Er kan van woensdag 12:00 uur tot de eerstvolgende dinsdag 12:00 uur worden gereageerd.

  Over de vrijkomende woningen ontvangt u op woensdag een e-mail.
  NB: deze e-mail is een geheugensteuntje, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. In deze e-mail worden alle vrijkomende woningen vermeld, ook de woningen die voor u niet passend zijn. Als er een of meerdere passende woningen zijn waarop u wilt reageren, moet u inloggen op de website en reageren. Een reactie op een e-mail is geen reactie (woonbon) op een woning. Wij adviseren u dringend niet uw eventuele reacties op woningen af te laten hangen van de ontvangst van de wekelijkse e-mail, maar altijd in te loggen op ‘mijn pagina’ tussen woensdagmiddag 13.00 uur en de dinsdag erna tot 11.30 uur, zodat u zeker weet dat u geen woningen mist!

 • Hoe blijf ik op de hoogte van nieuw vrijgekomen huurwoningen?

  Als u bij inschrijving als woningzoekende uw e-mailadres invult, houden wij u via het zogenaamde tipbericht op de hoogte van vrijgekomen woningen. Het tipbericht ontvangt u per e-mail. 

 • Wat betekenen de symbolen bij de beschikbare woningen?

  De 4 lettersymbolen hebben betrekking op uw situatie in relatie tot de toewijzing van een huurwoning. Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Reageren op een woning'.

 • Hoeveel reacties mag een woningzoekende plaatsen?

  Een woningzoekende mag op alle vrijkomende woningen reageren. De woningzoekende moet goed nagaan of hij/zij voldoet aan de criteria die bij de woning worden genoemd.

 • Ik wil mijn reactie op een woning verwijderen, kan dat?

  Dat kan. Neem daarvoor contact op met De Vooruitgang via 0299-399960. De reactieperiode loopt van woensdag 12:00 uur tot de volgende dinsdag 12:00 uur. Na sluiting van de reactieperiode is het niet meer mogelijk een reactie te verwijderen.

 • Waar vind ik een overzicht van mijn reacties?

  Als u inlogt op 'Mijn pagina' ziet u onder het tabblad ‘Mijn reacties’ uw ingestuurde woonbonnen. Hier ziet u een overzicht van alle door u ingestuurde reacties en het aantal ingestuurde reacties op de advertentie. Uw positie is pas zichtbaar vanaf donderdag 12:00 na de sluitingstijd van de inleverperiode.

 • Kan ik mijn reacties overdragen aan iemand?

  Nee, reacties zijn persoonsgebonden en kunnen niet zonder reden overgedragen worden aan iemand anders. Hiervoor zijn twee uitzonderingen. In het geval van echtscheiding/relatiebreuk kunnen de reacties worden verdeeld over beide personen. In geval van overlijden blijven de reacties op naam staan van de achterblijvende woningzoekende. 

 • Wat gebeurt er als ik eerste ben geworden op de ranglijst van een vrijkomende huurwoning?

  Degene die bovenaan de ranglijst staat, wordt door De Vooruitgang benaderd voor de vrijkomende woning. Meer informatie hierover leest u op de pagina 'Reageren op een woning'.

 • Wij gaan uit elkaar. Hoe zit dat met de opgebouwde reacties?

  De reacties die gezamenlijk zijn opgebouwd kunnen in overleg worden verdeeld. Voor het verdelen van de reacties en het splitsen van de inschrijving is toestemming nodig van de (ex)mede-aanvrager. Deze toestemming kan hij of zij geven door een schriftelijke verklaring af te geven of zich persoonlijk (op afspraak) te melden bij De Vooruitgang. Wanneer er geen schriftelijke verklaring is over de verdeling van de reacties blijven de reacties bij de persoon die de aanvraag niet indient. De gesplitste inschrijving behoudt de historische inschrijfdatum. Let op, dat de huishoudsamenstelling en inkomenssituatie na de gesplitste inschrijving mogelijk niet meer geheel aansluit bij de passendheidscriteria van bepaalde type woningen. Dit heeft vaak gevolgen voor de rangordebepaling bij de toewijzing van deze woningen.

 • Toewijzen van woning

 • Kan ik zien aan wie een woning is toegewezen?

  Als u inlogt op 'Mijn pagina' ziet u onder het tabblad ‘Verantwoording’ aan wie de woning is toegewezen (alleen het inschrijfnummer wordt bekend gemaakt) en hoeveel reacties er nodig waren voor de woning. Tevens kunt u zien of de woning is toegewezen aan een urgent woningzoekende of niet.

 • Hoe wordt een woning toegewezen?

  Er is een uitgebreide toewijzingsprocedure van toepassing. Alle informatie over de woningtoewijzing vindt u hier

 • Wat is passend toewijzen?

  Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van het huishouden bepalen voor welke woning de woningzoekende in aanmerking komt. De huurprijs van de woning moet passen bij het inkomen. 

 • Wat zijn passendheidscriteria?

  Passendheidscriteria zijn een instrument waarmee woningzoekenden die aan bepaalde eisen voldoen, voorrang krijgen bij het verlenen van een huisvestingsvergunning voor een woning die in het bijzonder voor hen geschikt is. Op de pagina 'Woningtoewijzing' leest u daarover meer. 

 • Ik heb een woningaanbod ontvangen. Hoe nu verder?

  Als u daadwerkelijk bent geïnteresseerd in de aangeboden woning, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Meer informatie over de procedure vindt u hier.

 • Mag ik de aangeboden woning weigeren?

  U mag één keer een aangeboden woning weigeren.

 • Ik heb een woningaanbod ontvangen. Mag ik dan nog reageren op nieuwe vrijkomende woningen?

  Nee. Als u in een bepaalde reactieperiode een woningaanbieding heeft, kunt u niet reageren in een opvolgende reactieperiode op nieuwe vrijkomende huurwoningen totdat de aanbieding is afgehandeld. Het is voor woningzoekenden wel mogelijk twee woningaanbiedingen in dezelfde reactieperiode te ontvangen.

 • Wat neem ik mee naar het intakegesprek?

  Informatie over zaken die u mee dient te brengen naar het intakegesprek vindt u hier

 • Na ondertekening huurcontract toch andere woning gewenst?

  Nadat het huurcontract is ondertekend, vervalt de inschrijving. Wilt u toch graag een andere woning? Dan kunt u zich uiteraard altijd weer opnieuw inschrijven. 

 • Wanneer krijg ik voorrang op een woning?

  De Vooruitgang kan woningzoekenden voorrang geven in bepaalde gevallen. Lees hier of de voorrangsregels op u van toepassing zijn. 

 • Overige

 • Wat te doen bij burenoverlast?

  Op de pagina 'Overlast' leest u tips en informatie over wat te doen bij burenoverlast. En hoe het te voorkomen.

 • Is woningruil toegestaan?

  Woningruil is toegestaan, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Neem voor meer informatie over woningruil contact op met De Vooruitgang.

  Telefoon: 0299-399960
  E-mail: info@devooruitgang.com

 • De lift heeft een storing. Wat moet ik doen?

  Liftstoring tijdens kantooruren (tussen 08.00 - 17.00 uur)
  Bij een storing aan de lift tijdens kantooruren neemt u contact op met De Vooruitgang. 

  Liftstoring buiten kantooruren (vóór 08.00 uur of na 17.00 uur) of tijdens het weekend
  Bij een storing aan de lift buiten kantooruren of tijdens het weekend belt u met het storingsnummer dat in de lift staat vermeld. 

 • Hoe bestel ik extra sleutels van mijn woning?

  Bestellen van extra huissleutels en/of een elektronische tag/transponder
  Extra huissleutels kunt u per e-mail aanvragen (info@devooruitgang.com). De kosten voor een extra sleutel, elektronische tag/transponder bedragen EUR 35,00 per stuk.

  Wij ontvangen graag per e-mail de volgende gegevens van u:
  Naam
  Adres
  Telefoonnummer
  Nummer op de sleutel (n.v.t. bij bestelling van tag/transponder)
  Foto van voor- en achterzijde (n.v.t. bij bestelling van tag/transponder)
  Aantal bij te bestellen tags/transponders

  Plan een afspraak in om uw sleutel(s) bij ons af te halen
  U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanvraag met daarbij een betaallink om de kosten te voldoen. Wanneer de betaling is ontvangen, gaan wij over tot het bestellen van de sleutel(s). Wij laten het u weten wanneer uw bestelling bij ons binnen is. Voor het ophalen van de sleutel(s) vragen wij u een afspraak te maken. Dit kan telefonisch (0299-39960) of per e-mail (info@devooruitgang.com).

  Bestellen van sleutels van postkastjes
  Sleutels van postkastjes kunt u bij een reguliere slotenmaker laten dupliceren.


  Aan het uitgeven van extra sleutels zijn kosten verbonden. Wij adviseren u hier nauwgezet mee om te gaan.

 • "Valt er iets te regelen?"

  Nee. De woningtoewijzing verloopt volgens strikte procedures. Wij maken voor niemand een uitzondering, behalve wanneer die gebaseerd is op de geldende voorrangregels. 

 • Waar kan ik terecht met een klacht?

  Wij vinden het vervelend dat u een klacht hebt. 

  Het indienen van de klacht kan op verschillende manieren: schriftelijk, per e-mail of via het online contactformulier.