Inwoning

Komt er iemand bij u wonen? Dan noemen we dat inwoning. Inwoning kan tijdelijk van aard zijn, maar kan ook voor een langere periode. In beide gevallen dient u een verzoek tot inwoning in bij De Vooruitgang.

U kunt alleen een verzoek tot inwoning indienen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • Uw huurwoning is groot genoeg om er met anderen te wonen;
 • U woont langer dan 6 maanden in uw woning;
 • U (als hoofdhuurder) en de persoon die bij u inwoont veroorzaken geen overlast. Dat is ook in het verleden niet gebeurd;
 • U blijft in de woning wonen. U bent verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de huur;
 • De persoon die bij u inwoont vertrekt ook als u verhuist. Deze krijgt dus geen rechten als huurder;
 • U laat het ons weten als de persoon die bij u inwoont verhuist. Voor een volgende inwoner vraagt u opnieuw toestemming.
 • Natuurlijk mag de persoon die bij u inwoont een vergoeding aan u betalen. Maar dit mag nooit meer zijn dan de helft van de huur die u aan De Vooruitgang betaalt;
 • U heeft geen huurachterstand en ook de persoon die bij u in komt wonen mag geen huurschuld hebben.

Inwoning is géén medehuurderschap

Wanneer iemand bij u inwoont, betekent het dat deze persoon geen rechten heeft met betrekking tot de woning, in tegenstelling tot medehuurderschap. Na het beëindigen van de huurovereenkomst door de hoofdhuurder, maakt de inwoner geen aanspraak op de woning. De inwoner heeft daarnaast ook geen recht op een vervangende woning.

Wanneer spreken we van inwoning en wanneer van medehuurderschap?
Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan is uw partner automatisch medehuurder. Beide personen staan als hoofdhuurder en met gelijke rechten geregistreerd bij De Vooruitgang. Met het formulier Aanvraag medehuurder meldt u wijzigingen in uw burgerlijke status. We passen vervolgens het huurcontract voor u aan.

Als u wilt samenwonen met uw partner, vraagt u dat aan met het formulier Aanvraag inwoning. Na twee jaar samenwonen (inwoning) kunt u voor uw partner medehuurderschap aanvragen.

Wilt u meer weten over medehuurschap? U leest hier meer over op deze pagina.

Financiële gevolgen inwoning

Het kan zijn dat de inwoning gevolgen heeft voor uw huurtoeslag. Klik hier voor meer informatie. Het percentage van de jaarlijkse huurverhoging is afhankelijk van de inkomens van alle bewoners van de woning.

Inwoning aanvragen

Bij het verzoek tot inwoning stuurt de kandidaat-inwoner de volgende documenten mee (indien van toepassing):

 • Aanvraagformulier inwoning;
 • Kopie legitimatiebewijs kandidaat-inwoner;
 • Historisch adresuittreksel uit Gemeentelijke Basis Administratie;
 • Verhuurdersverklaring, afgegeven door de verhuurder van de laatst gehuurde woning;
 • Een verklaring van toestemming over het voogdijschap bij minderjarig persoon (tot 18 jaar);
 • Voor thuiswonende, volwassen kinderen is het aanvragen van inwoning niet nodig. Wanneer een volwassen kind eerst ergens anders heeft gewoond en weer terugkomt naar de ouderlijke woning, moet u wel inwoning aanvragen.

U kunt het formulier Aanvraag inwoning hier downloaden. We verzoeken u deze compleet ingevuld en ondertekend bij ons in te leveren. Dat kan op verschillende manieren:

 • Per e-mail (als pdf-document, naar info@devooruitgang.com);
 • Per post (naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, t.a.v. de afdeling administratie, postbus 30, 1130 AA Volendam);
 • In onze brievenbus (aan de Julianaweg 190 in Volendam).

Enkele dagen nadat u het formulier bij ons heeft ingeleverd, hoort u van ons of uw aanvraag is goedgekeurd of niet.