Integriteitscode

De integriteitscode geldt voor iedereen die in naam van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in actie komt, dus voor medewerkers, directie, bestuursleden en leden van de Raad van Commissarissen van De Vooruitgang.

De stichting vindt het gewenst dat alle betrokkenen zich conformeren aan deze code. Er is vastgelegd wat kan en niet kan, en wat mag en niet mag. Op sommige punten formuleren wij de code in ‘harde regels’, op andere punten in wenselijke gedragslijnen. In het laatste geval ligt de interpretatie bij de lezer/uitvoerder.

Integriteitscode (PDF)