Woonfraude

Wat is woonfraude?
Alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatig doorverhuur en onrechtmatig gebruik.

Onrechtmatige bewoning
Hiervan is sprake als een woning buiten de geldende (toewijzings)regels met de woningcorporatie door een derde wordt bewoond.

Onrechtmatig doorverhuur
Hiervan is sprake wanneer een woning geheel of gedeeltelijk wordt doorverhuurd zonder een geldig huisbewaringscontract.

Onrechtmatig gebruik
Dit is aan de orde wanneer een woning voor andere doelen dan reguliere huisvesting wordt gebruikt. Daarbij kan gedacht worden aan bewoning door illegalen, pensionvorming, drugshandel enz.

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang pakt woonfraude aan
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang vindt het belangrijk om woonfraude aan te pakken want:

  • Woningzoekenden moeten vaak lang wachten op een woning. Het is niet eerlijk als mensen voordringen door in de woning van iemand anders te gaan wonen. Of als iemand zijn woning niet bewoont;
  • Sociale huurwoningen hebben een lage huur omdat de huurder geen hoge huur kan betalen. Het klopt niet dat de huurder winst maakt op het verhuren van de woning.
  • De woningen zijn vaak niet geschikt voor (illegale) andere activiteiten. Zo kunnen hennepkwekerijen zorgen voor brandgevaar, lekkages en schimmel;
  • De ongewenste bewoners maken zich vaak weinig zorgen om de buurt. Ze veroorzaken overlast of een onveilig gevoel.

Let op: dit wil niet zeggen dat er nooit iemand anders dan de huurder in een woning mag wonen. Huisbewaring (iemand die met toestemming van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang tijdelijk op de woning past) is wel toegestaan. Huisbewaring kan worden toegestaan voor een periode van minimaal drie maanden tot maximaal één jaar.

Wat doet Stichting Woningbeheer De Vooruitgang?
Samen met Stichting Wooncompagnie en gemeente Edam-Volendam pakt Stichting Woningbeheer De Vooruitgang woonfraude aan. Afspraken tot de aanpak van woonfraude, uitkeringsfraude en de juistheid van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn sinds maart 2019 vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.

Als wij de woonfraude kunnen vaststellen dan vragen wij de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder(s) en de medebewoner(s) raken de woning kwijt. Er kan ook een forse boete opgelegd worden.