Huurdersorganisatie VHV

Vereniging Huurders Volendam (VHV) is de belangenbehartiger van huurders van De Vooruitgang.

Iedereen die een woning huurt van De Vooruitgang, is automatisch lid van de VHV. Als huurdersvereniging heeft de VHV bepaalde rechten, namelijk recht op informatie, adviesrecht en instemmingsrecht. Mede daarom is de VHV voor De Vooruitgang een serieuze gesprekspartner met betrekking tot zaken als kosten, kwaliteit, beleid, service en communicatie.

Meer informatie: www.vhv-volendam.nl