Eindinspectie

Tijdens de eindinspectie wordt vastgesteld of u de woning correct hebt opgeleverd, volgens de vastgestelde afspraken. De opzichter controleert in hoeverre de werkzaamheden van het voorinspectierapport naar behoren zijn uitgevoerd.

Indien gebreken die zijn geconstateerd tijdens de voorinspectie niet (juist) zijn verholpen, zullen de kosten voor het herstellen hiervan op u worden verhaald. Dit geldt ook voor door uzelf slecht uitgevoerde reparaties. Tevens wordt u een bedrag in rekening gebracht voor iedere dag dat wij de woning in gebruik hebben om deze werkzaamheden uit te voeren. Dit bedrag bedraagt 1/30 deel van de bruto maandhuur per dag.

Daarnaast maakt de opzichter een lijst op van gebreken, die tijdens de voorinspectie niet geconstateerd konden worden, vanwege de bewoonde staat. Indien nodig zal de opzichter afspraken met u maken over het herstel van deze alsnog geconstateerde gebreken.

Tot slot wordt gecontroleerd in hoeverre de overdracht of de overname van veranderingen correct en naar onze richtlijnen heeft plaatsgevonden.
Indien gebreken die zijn geconstateerd tijdens de voorinspectie niet (juist) zijn verholpen, zullen de kosten voor het herstellen hiervan op u worden verhaald.