Kwaliteitseisen

Aan welke kwaliteitseisen moeten veranderingen aan uw woning voldoen?

  • de brandveiligheid van de woning mag niet in gevaar worden gebracht;
  • er moet voorkómen worden dat schade aan de constructie van de woning of het gebouw ontstaat;
  • de verandering moet gebeuren volgens (bouwtechnische) voorschriften van de overheid;
  • wijzigingen in installaties worden uitgevoerd door erkende installateurs;
  • het onderhoud van de verandering komt voor uw eigen rekening;
  • indien nodig moeten aanvullende voorzieningen worden aangebracht om overlast voor derden te voorkomen;
  • de verzekering, belasting en aansprakelijkheid komen voor uw eigen rekening;
  • de te gebruiken materialen moeten van goede kwaliteit zijn.

U zult begrijpen dat eventuele toekomstige bewoners niet de dupe mogen worden van een slecht uitgevoerde klus of ondeugdelijke materialen. De materialen die u kiest moeten bij de woning passen en ter goedkeuring worden voorgelegd aan De Vooruitgang.

Belangrijk: De Vooruitgang moet op elk moment onderhoud en reparaties in en aan de woning kunnen uitvoeren zonder extra kosten te maken. Als De Vooruitgang toch extra kosten moet maken, dan worden deze kosten bij u in rekening gebracht.


Tip: lees de kluswijzers
Veel bouwmarkten hebben ook een ‘kluswijzer’. Deze folders staan boordevol nuttige tips en adviezen omtrent doe-het-zelven.