6 februari 2013

Aangepaste huurregels per januari 2013

Per 1 januari 2013 zijn er verschillende wetten en regels aangepast waar u als huurder of woningzoekenden mee te maken kunt krijgen. Het gaat om aanpassing van de liberalisatiegrens, de huurtoeslaggrens en de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Maar ook om het maximum inkomen dat u mag verdienen om nog huurtoeslag te kunnen krijgen, om de eigen bijdrage in de huurtoeslag en om huisvesting in verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Liberalisatiegrens omhoog
De maximale huurprijs waarvoor een sociale huurwoning aan een nieuwe huurder verhuurd mag worden is naar
€ 681,02 euro gegaan. (was € 664,66 per maand). Woningen die bij aanvang van het huurcontract voor een hoger bedrag verhuurd worden vallen niet in de sociale (gereguleerde) sector, maar zijn geliberaliseerd. Zelfstandige woningen die voor een lager bedrag verhuurd worden zijn niet geliberaliseerd en vallen onder het puntenstelsel. De oppervlakte en kwaliteit van de woning bepaalt dan de hoogte van de huurprijs.

Huurtoeslaggrens omhoog
Voor woningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens is huurtoeslag mogelijk. Omdat de liberalisatiegrens omhoog is gegaan, is ook het bedrag waarbij nog huurtoeslag mogelijk is gestegen. Voor woningen met een maandhuur tot 681,02 kunt u huurtoeslag krijgen, mits uw inkomen daar laag genoeg voor is en u aan een aantal andere voorwaarden voldoet.

Hogere eigen bijdrage in huurtoeslag
De eigen bijdrage in de huurtoeslag is met € 4,87 per maand verhoogd. Dit bedrag komt bovenop een al eerder besloten verhoging van € 3,93 per maand. Beide verhogingen gaan per 1 januari in. Iedereen die huurtoeslag ontvangt gaat daarmee een groter deel van de huur zelf betalen. In totaal gaat het om € 8,80 per maand (€ 105,60 euro per jaar)

Grens huurtoeslag alleenwonenden omlaag
Het maximale inkomen waarbij alleenwonenden nog huurtoeslag kunnen krijgen, is lager geworden. Om huurtoeslag te kunnen ontvangen, moet het inkomen vrij laag zijn. De grens voor alleenwonenden ligt in 2013 precies 1000 euro lager dan in 2012. Voor samenwonenden zijn de grenzen onveranderd ten opzichte van 2012. Voor alleenwonenden tussen 23 en 65 ligt de grens nu op € 21.025 (was € 22.025), voor samenwonenden op €29.900. Voor ouderen en jongeren gelden aangepaste inkomensgrenzen.

Inkomensgrens sociale huurwoning aangepast
Het maximale inkomen waarmee nieuwe huurders nog in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning van een corporatie is geïndexeerd naar € 34.229. (was € 34.085). Om een corporatiewoning met een huur tot de liberalisatiegrens van € 681.02 te mogen huren mag een huishouden dus niet meer verdienen dan deze € 34.229. Voor zowel alleenwonenden als gezinnen geldt hetzelfde bedrag. Ook leeftijd maakt in deze inkomensgrens niet uit. Wel geldt dat corporaties 10% van de woningen met een huur tot € 681.02 mogen toewijzen aan huishoudens met een (iets) hoger inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bewoners van wie de woning gesloopt wordt.

Toegang tot verzorgingshuis beperkt
Mensen die een lichte vorm van zorg nodig hebben (zorgzwaartepakketten 1 en 2) kunnen per 1 januari 2013 niet meer terecht in een instelling. Voor zwaardere zorg blijft dit nog wel mogelijk. Deze maatregel geldt voor verzorgingshuizen, maar ook voor instellingen in de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidszorg. Mensen moeten dus langer zelfstandig thuis blijven wonen en daar de benodigde zorg ontvangen. De komende jaren wordt deze maatregel uitgebreid naar andere groepen