26 juli 2017

Aanmelding 10 nieuwbouwwoningen Broeckgouw

Momenteel wordt in opdracht van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang het project ‘Huurwoningen Broeckgouw’ gebouwd. Het project bestaat uit 10 eengezinswoningen en 30 appartementen voor woningzoekenden.

De 10 eengezinswoningen worden naar verwachting eind 2017 opgeleverd.  De inschrijving voor deze woningen zal binnenkort aanvangen. 

De 30 appartementen worden naar verwachting medio februari/maart 2018 opgeleverd. De inschrijving voor deze woningen start in het laatste kwartaal van 2017.

10 Eengezinswoningen
Van de 10 eengezinswoningen bevinden zich er 5 aan de Kimsterweg en 5 aan de Oosterom. De woningen zijn bestemd voor huishoudens van minimaal 2 personen in de leeftijd van 18 t/m 64 jaar (peildatum 01-12-2017).

Huurprijs
De aanvangshuur voor de woningen bedraagt € 592,55 (prijspeil 01-01-2017) per maand.
De huurprijs van de twee hoekwoningen wordt de aankomende jaren extra verhoogd tot de maximaal sociale huurprijs. Om die reden worden deze twee woningen met voorrang toegewezen aan huishoudens met een inkomen > € 30.150,- (prijspeil 01-01-2017).

Toewijzing en voorrang
Na aanmelding wordt een inventarisatie gemaakt en zal worden bepaald op welke manier de woningen worden toegewezen.

LET OP!!!! DE TOEWIJZING VAN DEZE WONINGEN VERLOOPT NIET VIA ONS REGULIERE AANBODMODEL OP INTERNET. WILT U IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN WONING OP DE BROECKGOUW, DAN MOET U ZICH AANMELDEN VIA HET AANMELDFORMULIER. DOET U DIT NIET, DAN HEEFT U GEEN KANS OP TOEWIJZING VAN EEN VAN DEZE WONINGEN.

Bij de toewijzing wordt in ieder geval rekening gehouden met:
• 20%, zijnde 2 hoekwoningen aan huishoudens met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen > € 30.150,- (prijspeil 01-01-2017)
• 10%, zijnde 1 woning aan statushouders
• 10%, zijnde 1 woning met voorrang aan urgent woningzoekenden
• 10%, zijnde 1 woning met voorrang aan huurders van De Vooruitgang die nu in een appartement wonen en willen doorstromen
• ingezetene Edam-Volendam
• gezamenlijk belastbaar jaarinkomen < € 30.150,- (prijspeil 01-01-2017)

Inschrijven en aanmelden!
Iedereen die in aanmerking wil komen voor deze woningen moet ingeschreven staan bij De Vooruitgang als woningzoekende. De aanmeldtermijn opent woensdag 12 juli en sluit dinsdag 12 september 2017. De aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar bij De Vooruitgang.

Voor de controle en registratie van uw aanmelding hebben wij van zowel de inschrijver als de eventuele partner de onderstaande documenten nodig:
• ‘Aanmeldformulier 10 huurwoningen Broeckgouw’, volledig ingevuld en ondertekend
• Recente inkomensverklaringen van zowel de inschrijver als (eventuele) partner

Heeft u nog vragen?
Bel 0299-399960 of kom gerust eens langs. De openingstijden van onze balie zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur aan de Julianaweg 190.