5 februari 2020

Gewijzigde regels huurtoeslag!

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In deze wet is opgenomen dat de maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn vervallen. Meer huishoudens komen daardoor in aanmerking voor huurtoeslag. Wat deze wijziging precies voor u betekent, hangt van veel persoonlijke zaken af. Of u voor huurtoeslag in aanmerking komt is niet alleen afhankelijk van hoeveel u verdient. Ook de hoogte van de huur en het vermogen is van belang.

Gewijzigde regels huurtoeslag!

Tot 2020 was het zo dat bij een kleine stijging van uw inkomen u gelijk geen recht meer had op huurtoeslag en zelfs alle huurtoeslag terug moest betalen. Per 1 januari 2020 is dit gewijzigd.

Eigen bijdrage
Het verdwijnen van de inkomensgrenzen betekent niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt.

Krijgt u al huurtoeslag, dan verandert er waarschijnlijk niet zoveel aan uw situatie.

Proefberekening
Kwam u voor 2020 net niet in aanmerking voor huurtoeslag, dan loont het om te checken of u er nu wel voor in aanmerking komt. Dat kunt u doen met een proefberekening op de website van De Belastingdienst.

Let op! Aan een proefberekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een momentopname. Mocht na afloop van een jaar blijken dat het door u opgegeven inkomen niet juist is, ontvangt u van De Belastingdienst een herziening. Dit kan betekenen dat u alsnog geen recht had op de toeslag en dit terug moet betalen.