28 mei 2018

(Her)benoemingen raad van commissarissen

(Her)benoemingen raad van commissarissen

In de toepasselijke wetgeving en in de statuten van De Vooruitgang is bepaald dat leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zij kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

Van twee commissarissen, de heren C.H.M de Boer RA (vice-voorzitter en secretaris) en mr. J.C.I. Veerman loopt de tweede zittingstermijn per 1 juli 2018 af en zij zullen per die datum aftreden. De raad van commissarissen en het bestuur van De Vooruitgang danken beide heren voor hun inzet en alle werkzaamheden die zij gedurende de afgelopen 8 jaar voor De Vooruitgang hebben verricht.

Met ingang van 1 juli 2018 treden mevrouw mr. M.A.J. Kes (secretaris) en de heer M.C.P. Tuijp RA toe tot de raad van commissarissen.

Van twee zittende commissarissen, de heren M.M.E. Hassing (huurderscommissaris) en P.E.G.C. Schokker (voorzitter) loopt de eerste zittingstermijn ook per 1 juli 2018 af.

De nieuwe en zittende leden hebben een uitgebreid werving- en selectie- respectievelijk toetsingstraject door de Autoriteit Woningcorporaties doorlopen en zijn intussen benoemd en herbenoemd per 1 juli 2018.

Nadat eerder de heer P.J.S.C. Voorn per 1 juli 2017 is toegetreden, ziet De Vooruitgang ernaar uit om de komende jaren verder te werken aan de volkshuisvestelijke opgave binnen Volendam onder toeziend oog van de raad van commissarissen.

De samenstelling van de raad van commissarissen is per 1 juli 2018 als volgt:

Functie Naam Benoemd tot: Voorzitter de heer P.E.G.C. Schokker 1 juli 2022 Leden de heer M.M.E. Hassing (huurderscommissaris) 1 juli 2022   mevrouw mr. M.A.J. Kes (secretaris) 1 juli 2022   de heer drs. M.C.P. Tuijp RA 1 juli 2022   de heer ing. P.J.S.C. Voorn MBA (vice-voorzitter en huurderscommissariss 1 juli 20122