20 juli 2021

INTERVIEW: 'Streven project 'Oude Seinpaal' in 2023 op te leveren'

In de Nivo van woensdag 14 juli vertelden Fred de Boer (directeur-bestuurder van De Vooruitgang) en Bernard Eeltink (manager vastgoed bij De Vooruitgang) in een interview over de nieuwbouwplannen van de 'Oude Seinpaal' locatie. 

INTERVIEW: 'Streven project 'Oude Seinpaal' in 2023 op te leveren'

,,Er staan ruim 1200 mensen op de woningzoekendenlijst in Volendam. Uit onderzoek blijkt dat er momenteel meer behoefte is onder de jongere doelgroep. Daarom wordt het nieuwe appartementencomplex – bestaande uit 54 huurappartementen van verschillende afmetingen – toebedeeld onder de leeftijdscategorie tussen 18 en 55 jaar”, verklaart Fred de Boer, directeur-bestuurder van De Vooruitgang. ,,We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hopen de appartementen in de zomer van 2023 op te kunnen leveren.”

Fred de Boer en Bernard Eeltink van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang zagen in 2015 dat het bod dat De Vooruitgang op de grond van de ‘oude Seinpaal’ deed geaccepteerd werd. ,,Nadat het bod van de Vooruitgang ook door het college en de raad bekrachtigd werd, kwam het project een tijdje in de wachtkamer te staan”, herinnert Fred. ,,Vanwege een aantal gerelateerde zaken – waaronder de bouw van de nieuwe Seinpaal – hebben we een tijdje geduld moeten hebben.” Die wachttijd hebben Fred en Bernard optimaal benut door een uitgebreid participatietraject op te zetten met de omwonenden van de ‘Oude Seinpaal’.

Bernard: ,,Het eerste idee was om een kopie te bouwen van het appartementencomplex dat al op de Wester Ven staat. Het enige verschil zou zijn dat het bestaande gebouw voor senioren is en het nieuwe gebouw voor starters. Maar omdat we benieuwd waren naar de ideeën en suggesties van buurtbewoners hebben we voor een andere aanpak gekozen.” De omwonenden van de Wester Ven werden uitgenodigd in de kantine van de tennisvereniging. ,,We hadden drie tafels klaarstaan met piepschuimblokken. De bewoners mochten aan de hand van de blokken zelf aangeven hoe ze het appartementencomplex het liefste zouden zien. Onze enige vereiste was dat we de 54 benodigde appartementen wel zouden moeten kunnen realiseren. We hebben echt ontzettend goede input van de buurtbewoners ontvangen. Uiteindelijk hebben we drie ontwerpen gekozen om verder uit te werken en aan de gemeente te presenteren.”

‘We hebben echt ontzettend goede input van de buurtbewoners ontvangen’

,,Normaal gesproken wordt de omgevingsvergunning pas aangevraagd nádat het bestemmingsplan is goedgekeurd, maar omdat het participatietraject zó goed verliep, hebben we er voor gekozen om de twee gelijktijdig aan te vliegen. Op 16 juli aanstaande wordt de vergunning verleend, daarna is het nog gedurende acht weken mogelijk om te reageren. Als na die periode de vergunning onherroepelijk is, starten wij pas met slopen. We hopen dus begin oktober te kunnen starten met de sloop. Daarbij verwachten we binnenkort de gegevens klaar te hebben om naar de aannemers te versturen voor de aanbesteding. Als alles volgens plan verloopt zullen de appartementen in mei 2023 opgeleverd kunnen worden.”


,,De sloop is inmiddels al aanbesteed aan M. Havik B.V. Zij zullen volgens het zogenaamde circulair slopen principe te werk gaan. Als gevolg van de historisch hoge staal- en houtprijzen heeft Havik het pand beoordeeld op recyclebare materialen. Alle nog bruikbare materialen die het pand te bieden heeft zullen worden hergebruikt. De werkzaamheden die de slooppartner zal gaan verrichten zullen dus meer weghebben van demonteren dan van slopen.”

Woningzoekenden die geïnteresseerd zijn in een huurappartement in het nog naamloze complex zullen nog even geduld moeten hebben. ,,Men moet hoe dan ook ingeschreven staan als woningzoekende bij De Vooruitgang”, verklaart Fred de Boer. ,,Ongeveer drie maanden voor oplevering zullen wij alle ingeschreven woningzoekenden in de doelgroep van achttien tot en met 55 jaar via de mail informeren over de toewijzingsprocedure.”

Tekst en foto: Nieuw-Volendam