21 juni 2022

Leden Raad van Commissarissen bedankt!

Leden Raad van Commissarissen bedankt!

Per 3 juni 2022 nam mevrouw Marisa Kes afscheid van de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Zij is voorgedragen als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Edam-Volendam. Mevrouw Kes was bijna vier jaar lid van de Raad van Commissarissen.

Per 1 juli 2022 nemen de heren Peter Schokker (voorzitter) en Michel Hassing afscheid van de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Zij hebben per 1 juli 2022 hun maximale zittingstermijn van acht jaar als lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang bereikt.

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang dankt mevrouw Kes, alsmede de heren Schokker en Hassing voor hun ingebrachte expertise, inzet en bijdrage aan de Raad van Commissarissen, De Vooruitgang en aan de volkshuisvestingsproblematiek in Volendam.

De heer Schokker heeft met verve zijn rol als voorzitter vervuld. Hij wordt opgevolgd door de heer Pascal Voorn, de huidige vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ook mevrouw Kes en de heer Hassing hebben hun toezichtrol met veel passie ingevuld en waar nodig De Vooruitgang met raad en daad bijgestaan.

Per 1 juli 2022 zullen mevrouw Angelina Kemper (sociaal domein) en Klaas Ettema (bedrijfsvoering en governance) zitting nemen in de Raad van Commissarissen. De werving-en selectieprocedure ter vervanging van mevrouw Kes loopt nog.