18 maart 2022

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Het is oorlog in Oekraïne en er zijn ongelofelijk veel mensen op de vlucht. Deze mensen hebben hun huis achter zich moeten laten op zoek naar een veilig heenkomen. Dit roept misschien vragen op over de opvang in Edam-Volendam. En misschien wilt u zelf wel iets betekenen. Hier leest u er meer over.

Opvang vluchtelingen uit OekraÏne in de regio
De veiligheidsregio’s in Nederland zijn gevraagd voorbereidingen te treffen voor de opvang van vluchtelingen. Gemeente Edam-Volendam maakt deel uit van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW). Per veiligheidsregio moeten in eerste instantie 2.000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne worden georganiseerd.

De mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. Met de gemeente stemmen wij af welke rol wij als woningcorporatie in deze huisvesting kunnen spelen.

Wat is inmiddels geregeld in de gemeente Edam-Volendam?
In Edam ondersteunt Wooncompagnie de gemeente Edam-Volendam bij het in korte tijd gereed maken van leegstaande woningen in voormalig verzorgingstehuis De Meermin, zodat deze tijdelijk kunnen worden gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. In heel ons werkgebied wordt gezocht naar mogelijkheden voor opvang. Daarom lopen er in andere gemeentes ook diverse initiatieven om te slopen woningen tijdelijk beschikbaar te maken voor vluchtelingen vanuit het oorlogsgebied.

Het aanbieden van grootschalige locaties ligt bij de veiligheidsregio. Zij zijn momenteel verantwoordelijk voor de inrichting van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. De Vooruitgang is samen met de gemeente de mogelijkheden aan het verkennen voor de opvang van een eventuele volgende stroom vluchtelingen.
Op de website van gemeente Edam-Volendam kunt u adviezen terugvinden die gelden voor kleinschalige opvang, zoals bijvoorbeeld in uw eigen woning.

Vluchtelingen opvangen in uw huurwoning?
Wij ontvangen vragen van huurders over de opvang van vluchtelingen in hun huurwoning. Wij vinden het hartverwarmend als u iets wil doen. Het kan zijn dat u extra ruimte hebt in uw huurwoning om vluchtelingen op te vangen. Let er hierbij op dat het zowel voor de vluchtelingen als jezelf fijn is als u wat privacy hebt. Om die reden is een eigen kamer aan te raden. Heeft u die ruimte niet maar wilt u toch wat doen? U kunt zich ook als vrijwilliger aanmelden bij jeravangelder@cbwedamvolendam.nl.

Laat u goed informeren
Ons advies is om u vooral goed te laten informeren bij mogelijke opvang in uw eigen woning, zowel over de opvang als de richtlijnen. Dit moet u zeker weten:

  • Is mijn woning geschikt?

Helaas is niet elke woning groot genoeg om voor langere tijd met veel mensen in te wonen. Dit omdat er dan veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontstaan. Dit heet overbewoning en is wettelijk niet toegestaan.

Ook moet een huurder ten alle tijden zelf woonachtig blijven in de huurwoning bij opvang van vluchtelingen.

  • Melden bij De Vooruitgang en Gemeente
    Vriendelijk vragen wij u het aan De Vooruitgang te melden als u vluchtelingen een veilig logeeradres wil bieden. Vergeet u ook niet de gemeente op de hoogte te brengen.
  • Opvang in uw huurwoning brengt mogelijk kosten met zich mee
    Als u mensen opvangt brengt dit mogelijk extra kosten met zich mee. U biedt onderdak, maar waarschijnlijk ook eten en drinken, zorgt voor kleding en nog veel meer. Als dit een langere periode duurt kan dit mogelijk gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt en/of uw uitkering. Bij de gemeente kunt u terecht met uw vragen wat dit financieel voor u voor gevolgen kan hebben.

Goed om te weten is dat er een landelijke regeling voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne komt. Vanuit die bijdrage kunnen ze eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Deze regeling is er nog niet!

  • Opvang is niet voor even
    Realiseer u dat de noodzaak tot opvang mogelijk langer kan duren dan u nu verwacht. Opvang heeft grote invloed op uw eigen woon- en leefsituatie.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Voor meer informatie en al uw vragen verwijzen wij u graag door naar onderstaande websites.

www.vluchtelingenwerk.nl/steun-oekraiense-vluchtelingen
www.takecarebnb.org (o.a. voor aanmelding opvang in de woning)
www.edam-volendam.nl/oekraine
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/oekrainers-helpen