20 maart 2019

Samenwerken Beter Buren

‘Bij burenconflicten is bemiddeling door Beterburen vaak effectiever’
Onlangs is Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, samen met de Wooncompagnie een samenwerkingsverband aangegaan met stichting ‘Beterburen’, gemeente Edam-Volendam en wijkagenten. Beterburen is een organisatie die bemiddelt bij burenconflicten. Bij onenigheid in de buurt is inzet van de politie niet altijd even effectief. Bemiddeling door een onafhankelijke partij als Beterburen kan daarbij uitkomst bieden.

Door Laurens Tol van Nieuw-Volendam.

Stichting Beterburen heeft tien bemiddelaars opgeleid voor de gemeente Edam-Volendam. Deze mensen zijn getraind om te bemiddelen bij kleine en grote conflicten tussen buren. Ze hebben daarvoor een driedaagse opleiding gevolgd.

Onenigheid
Inez De Jaegher is projectleider van Beterburen in Zaanstreek-Waterland en Edam-Volendam. Volgens haar kunnen de bemiddelaars niet zonder welwillendheid van de betrokken bewoners. ,,Het is belangrijk dat de bewoners de ontstane onenigheid zelf willen oplossen. Als ze daarvoor openstaan, dan kan ondersteuning van onze bemiddelaars uitkomst bieden. Op dit moment worden bij buurtconflicten meestal als eersten de woningcorporatie en de politie erbij betrokken. De bedoeling is dat bewoners in de toekomst eerder de bemiddelaars van Beterburen zullen inschakelen, om samen met hen uit de conflictsituatie te komen,” zegt De Jaegher.

Samenwerking
Wijkagent Kitty Kruidenier maakt duidelijk hoe de samenwerking met Beterburen tot stand is gekomen. ,,Ongeveer twee jaar terug hebben wij duidelijk gemaakt bij de gemeente en woningcorporaties, dat er heel wat burenconflicten zijn die wij als politie niet kunnen oplossen. In deze situaties proberen we wel te bemiddelen, maar dat kunnen wij niet altijd. De Vooruitgang en de gemeente erkenden ons probleem en samen hebben we gezocht naar een oplossing. Uiteindelijk is daar deze samenwerking met Beterburen uitgekomen”, zegt Kruidenier.
De wijkagenten vinden dat de politie eigenlijk pas in beeld moet komen als er iets plaatsvindt tussen buren dat valt onder het strafrecht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er onderling vernielingen zijn aangericht. Volgens hen kan voor de overige gevallen vaak beter gebruik worden gemaakt van de bemiddelaars van Beterburen.

Korte lijntjes
Jeanine Schilder-van Vlaanderen is werkzaam als woonconsulente bij woningcorporatie De Vooruitgang. Zij juicht het samenwerkingsverband toe. ,,Ik merk vaak dat wanneer bewoners overlast melden, ze ervan uitgaan dat wij als woningcorporatie het probleem oplossen. Vaak vindt men de stap te groot om zelf naar de buurman of buurvrouw toe te stappen. Ze hebben geen idee wat ze zelf aan de situatie kunnen doen. Voorlichting is daarom belangrijk. Wij zijn blij dat we daarvoor gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en expertise van Beterburen. Door de samenwerking hebben wij voortaan ook korte lijntjes met de wijkagenten. We weten elkaar nu gemakkelijker te vinden.”

Nieuws
De huurders van De Vooruitgang worden via verschillende wegen op de hoogte gebracht van het nieuwe samenwerkingsverband. Zo heeft de woningcorporatie het nieuws gemeld op haar site en verspreid via sociale media.
Geschut
De Jaegher vindt de neutraliteit van Beterburen belangrijk bij het oplossen van onenigheid tussen buurtbewoners. ,,Men hoeft zich door onze stichting niet bedreigd te voelen. Als de woningcorporatie en de politie zijn ingelicht door een buur, dan schrikt de andere partij daar meestal van. Beterburen is meer onpartijdig en laagdrempelig voor buurtbewoners om te raadplegen. Het is vaak te zwaar geschut om een klacht in te dienen bij de corporatie of de politie te bellen.”

‘We weten elkaar
nu gemakkelijker te vinden’
In bepaalde gevallen is het juist wel meer passend om eerst de politie in te lichten. ,,Bij drugsproblematiek, of wanneer er alcohol in het spel is, kan de politie juist meer van waarde zijn. Ook bij psychische problemen van de betrokkenen, moet goed worden gekeken of andere hulpverleners niet meer geschikt zijn om de situatie op te lossen. Verder kunnen wij ook niet ingrijpen als er al juridische stappen zijn ondernomen in het conflict”, licht De Jaegher toe.

Vaardigheden
Stichting Beterburen maakt gebruik van bemiddelaars die over verschillende soorten vaardigheden beschikken. De bemiddelaars zijn vrijwilligers die vaak al veel ervaring hebben in communiceren, vertelt De Jaegher. Het kunnen bijvoorbeeld gepensioneerde politiemensen zijn of voormalig rechters. De bemiddelaars hoeven geen officiële te hebben bekleed. Ook mensen met alleen veel levenservaring zijn van harte welkom. Er kan goed gebruik worden gemaakt van de specifieke kwaliteiten van de bemiddelaars. Conflicten zijn vaak verschillend van aard. Bij elke situatie kunnen andere combinaties worden gemaakt van hulpverleners die bijpassende kwaliteiten bezitten.

Carrièreplanning
Beterburen is nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich willen laten opleiden tot bemiddelaar.
Kandidaten uit Volendam genieten daarbij de voorkeur, omdat het team van de stichting in deze regio nog voornamelijk uit Edammers bestaat. Het kan vaak wenselijk zijn dat een bemiddelaar niet afkomstig is uit de gemeenschap. De afstand tot de betrokkenen van het conflict is dan namelijk groter en dat kan een voordeel zijn bij de bemiddeling. Het komt de neutraliteit van de organisatie ten goede. Nieuwe vrijwilligers hoeven zeker niet per se ouderen te zijn. Het opdoen van ervaring als bemiddelaar bij Beterburen kan ook prima passen in de carrièreplanning van jonge mensen.

‘Als betrokkenen van het conflict
om de tafel willen gaan zitten,
dan wordt het probleem
in 95% van de gevallen opgelost’
De Jaegher maakt duidelijk dat Beterburen tot nu toe al een groot succes is gebleken. ,,Als de betrokkenen van het conflict om de tafel willen gaan zitten met ons, dan wordt het probleem in 95% van de gevallen opgelost. We hopen dat mensen ons door het nieuwe samenwerkingsverband nog beter weten te vinden, in het geval van onenigheid in de buurt”, besluit De Jaegher.

Overlast melden bij Beterburen
Veroorzaken de buren overlast? Heeft u last van herrie? Bedenk dat buren er meestal niet op uit zijn om u het leven zuur te maken. Vaak zijn zij zich er niet eens van bewust dat zij de oorzaak van overlast kunnen zijn. Daarom, en om de relatie met de buren goed te houden, is het belangrijk dat u eerst een gesprek aangaat met de buren en hen op de hoogte stelt van uw probleem. Lukt het niet om met de buren overeenstemming te krijgen dan neemt u rechtstreeks kosteloos contact op met “Beterburen”. Een consulent van “Beterburen” neemt de overlastmelding in behandeling.
U bereikt “Beterburen” via 085-9022810 of u vult het meldingsformulier in via de website van “Beterburen” www.beterburen.nl.