13 september 2017

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV

 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VHV
De Vereniging Huurders Volendam (VHV) nodigt de huurders van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang uit voor de Algemene Ledenvergadering. De VHV behartigt de belangen van de huurders (en de toekomstige huurders) van De Vooruitgang. Uw inbreng is van groot belang. Aanmelden kan tot 23 oktober 2017 door een e-mail te sturen aan info@devooruitgang.com of door dit telefonisch door te geven (tel. 0299-399960).

Datum:  dinsdag 31 oktober 2017
Tijd:  19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: PX (ingang aan de Zeestraat)

1. Opening

2. Voorstellen bestuursleden van de VHV en de sprekers
Het delen van informatie met betrekking tot de VHV ten opzichte van De Vooruitgang en de gemeente Edam-Volendam.

3. Sprekers
- dhr. Fred de Boer, De Vooruitgang
- dhr. Jan Tol, Koepel Sociaal Domein Edam-Volendam
- vertegenwoordigers van De Zorgcirkel en Evean
- amusement-onderbreking
- dhr. Vincent Tuijp, wethouder gemeente Edam-Volendam
- dhr. Joep Steur, gemeente Edam-Volendam inzake TOOS

4. Vraagstellingen van sprekers voorleggen aan de aanwezigen

** PAUZE **

5. Beantwoording vraagstellingen van sprekers door de aanwezigen
Degene met de beste/meest ludieke oplossing ontvangt een kleine prijs.

6. Vragenronde onder de aanwezigen, eventueel direct te beantwoorden door de sprekers

7. Rondvraag

8. Sluiting (ca. 21.30 uur).