23 december 2019

Wat verwacht u van ons in 2020? Laat uw stem horen en word panellid!

De Vooruitgang en Huurdersorganisatie VHV willen graag ook in 2020 positieve stappen maken. Samen met u. Daarvoor hebben wij uw mening nodig. Dus vindt u dat zaken beter kunnen, heeft u frisse ideeën over onze werkmethodes of zijn er thema’s die u graag onder de aandacht brengt? Laat dan uw stem horen en meld u aan als panellid voor het online klantenpanel.

Wat verwacht u van ons in 2020? Laat uw stem horen en word panellid!

Wat is het online klantenpanel?
De Vooruitgang en Huurdersorganisatie VHV spelen graag in op de wensen van huurders en woningzoekenden. In samenwerking met onderzoeksbureau MAGIS Marketing & Research ontwikkelden wij daarom het online klantenpanel. Door middel van dit platform streven wij ernaar om onze dienstverlening te optimaliseren en adequaat in te kunnen spelen op uw (woon)wensen. Via het klantenpanel kunt u uw stem laten horen. En dat is belangrijk!

MAGIS Marketing & Research is een onafhankelijke partij die het panel beheert. Ook voert deze organisatie onderzoeken uit namens Huurdersorganisatie VHV en De Vooruitgang.

Hoe werkt het?
Meld u eenvoudig aan als panellid voor het online klantenpanel. Na uw aanmelding ontvangt u maximaal 4 x per jaar via e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan een panelonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een korte (online) vragenlijst.

Elk panelonderzoek betreft een thema. Met het eerste panelonderzoek in 2020 inventariseren we thema’s die onze panelleden graag onder de aandacht brengen. Op basis van deze inventarisatie bepalen we de thema’s van de panelonderzoeken die wij in 2020 gaan uitvoeren.

Wat als u zich al heeft aangemeld als panellid?
Dan hoeft u nu nog niets te doen. U staat geregistreerd en wordt met ingang van volgend jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de panelonderzoeken.


Dus bent u van mening dat zaken beter kunnen, heeft u ideeën of zijn er thema’s die u onder de aandacht wilt brengen? Meld u dan aan als panellid en laat uw stem horen. Wij verwelkomen u graag en kijken uit naar uw inbreng! Leuke bijkomstigheid: bij elk panelonderzoek maakt u kans op een bottertje.

Onder de eerste 30 aanmeldingen verloten wij een bottertje.