Subsidies en vergoedingen

Als huurder kunt u recht hebben op een bepaalde subsidie of een vergoeding.